Aikaisemmin ilmestyneiden Muinaistutkijoiden sisällysluettelot

Lehdet tulevat verkkosivuille pdf-muodossa vuoden viiveellä painamisesta.


2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1989 1988 1987 1986 1985 1984Numero /2020

Petro Pesonen, Miikka Tallavaara & Petri Halinen: Siikajoen kivikautiset kehäkylät (vertaisarvioitu)
Arja Ahlqvist: ”Labyrinttikiven” arvoitus
Timo Salminen: Keskustelua: Arkeologian historia nyt: tehtyä ja tehtävä
Mikko Heikkilä: Keskustelua: Ukkovarpaat pääsiäisen päivään päin? ‒ pro et contra
Jan Fast & Teemu Väisänen: Ajankohtaista: Rintama lähimpänä Helsinkiä – Hanko 1941 -hanke

PDF

Numero 4/2019

Heli Maijanen, Sanna Lipkin & Tiina Kuokkanen: Museovierailijoiden suhtautuminen ihmisluiden esillepanoon museonäyttelyissä
Päivi Maaranen: Arkeologipäivät 2018: Hüstrü Margeta Hemmans Tomt – satakunta vuotta tunnetun arkeologisen kohteen uudelleentarkastelu ja tulkinta
Janne Ikäheimo: Taruja herran tikarista – Oulun Hangaskankaan polttohaudan metallilöydöistä
Marja Ahola: Lektio: Kuolema kivikaudella – haudat ja hautaustavat kivikauden Suomessa mesoliittisen ja neoliittisen hauta-aineiston perusteella (n. 6800-2300 cal BC)

PDF

Numero 3/2019

Ulla Moilanen, Janna Jokela, Jenni Siltainsuu, Ilari Aalto, Andreas Koivisto, Sami Viljanmaa & Jari Näränen: Yleisökaivauksen suunnittelun ja toteutuksen hyvät käytännöt
Mirette Modarress: Seminaarikatsaus: Tell es-Sultanin, muinaisen Jerikon tutkimukset kesäkuisen konferenssin teemana Helsingissä
Liisa Kunnas-Pusa: Seminaarikatsaus: ISCH 2019 – Arkeologi soluttautuu kulttuurihistoriaan
Mikko Heikkilä: Kirja-arvio: Suurta härkää pitkistä sarvista

PDF

umero 2/2019

Mirette Modarress & Ville Hakamäki: Arkeologipäivät 2018: Metallinilmaisinharrastus: Kriittisiä näkökulmia ja tutkimuksellista yhteistyötä
Manna Satama: Arkeologiasta ja tietosuojasta
Matti Huurre: Muistelmat: Iki-Kiantoa tapaamassa
Noora Hemminki: Seminaarikatsaus: Teollisuusperintötutkimuksen seminaari, 8–9.5.2019, Varkaus
Marianne Ridderstad: Keskustelua: Kristillisen hautauksen pääsiäissuuntaus on perusteltu tulkinta

PDF

Numero 1/2019

Anna-Kaisa Salmi, Tiina Äikäs, Risto Nurmi, Ville Hakamäki, Emilia Jääskeläinen & Sami Kuvaja: Lapin viimeinen markkina: Kolarinsaaren markkinakentän arkeologiaa
Arja Ahlqvist: Ajankohtaista: Kostroman ulkomuseo ja kupillinen palvoskivi Volgan varrelta
Ville Hakamäki: Lektio: Irtolöytöjen takaa: Tutkimus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun myöhäisrautakautisesta asutuksesta Ajankohtaista: Toimituskunta esittäytyy
Ulla Moilanen, Heli Etu-Sihvola & Hanna-Leena Puolakka: Keskustelua: Rautakautisten hautojen pääsiäissuuntaus on ylitulkintaa
Tuukka Talvio: Kirja-arvio: Rahoista ja uskonasioista

PDF

Numero 4/2018

Kaisa Autere, Hanna Korhonen & Kim Krappala: Arkeologiaa pedagogisesti – Mullankaivajat Kontiolahdella
Valtteri Vento: Linnavuoret ja Linnamäet jälkinä menneisyydestä?
Reijo Solantie: Talvi-ilmasto, Itämeren jääolot ja rannikon geomorfologia avaimina Suomen esihistorian ymmärtämiseen
Mirette Modarress: Keskustelua: Kiveen hakattu – aika ennen selfietä
Sonja Hukantaival: Ajankohtaista: Kansallismuseon taikaesinekokoelma – kansanuskon arkeologiaa

PDF

Numero 3/2018

Timo Salminen: Ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset 2 suomalaiseen arkeologiaan
Hannu Takala, Piritta Häkälä, Anna-Riikka Vadén & Eetu Sorvali: Kiveltä kivelle – Sisällissodan taistelupaikat arkeologisena tutkimuskohteena Lahdessa
Jussi-Pekka Taavitsainen: Vanhoista ja nuorista plombeista sekä uusista ja 37 vanhoista lyijysinettilöydöistä
Mirette Modarress: Lektio: Muinaisesineestä kauppahyödykkeeksi. Arkeologia, kulttuuriperintö ja kolonialistiset tutkimuskäytänteet 48
Kerkko Nordqvist: Lektio: Koillis-Euroopan kivikausi 5500–1800 eKr. Idän 53 ja lännen välissä
Marianne Ridderstad: Keskustelua: Hautasuuntaus pääsiäiseen on havaittava tosiasia

PDF

Numero 2/2018

Tiina Kuokkanen, Sanna Lipkin & Heli Maijanen: Arkeologipäivät 2017: "Koskelan sotilaan hauta"
Päivi Maaranen: Arkeologipäivät 2017: Luvattomat kajoamiset maalla oleviin kiinteisiin muinaisjäännöksiin Suomessa vuosina 2010–2017 – muutamia havaintoja asiasta ja sitä koskevan tiedon luonteesta ja tallentumisesta
Anna-Kaisa Salmi: Ajankohtaista: Luulöydöistä vuorovaikutukseen – Uusia näkökulmia poron domestikaatioon sekä ihmisen ja poron välisiin suhteisiin
Oula Seitsonen: Lektio: Digging the material remains of Hitler's arctic war
S. V. Kuzminykh: Keskustelua: Toteutumaton suunnitelma Podbolotjen kalmiston hautakokonaisuuden luovuttamisesta Suomeen
Marko Marila: Keskustelua: Arkeologialla on spekulatiivinen vastuu
Ulla Moilanen, Heli Etu-Sihvola & Hanna Puolakka: Keskustelua: Rautakautisten hautausten suuntaa ei voida liittää pääsiäiseen
Liisa Kunnas-Pusa: Seminaarikatsaus: TAG 2017 – Theoretical Archaeology Group -konferenssi Cardiffissa 18.–20.12.2017

PDF

Numero 1/2018

Timo Salminen: Kuvitukset Suomen esihistorian yleisesityksissä 1880-luvulta nykypäivään
Teija Tiitinen: Arkeologipäivät 2016: Arkeologiset inventoinnit Suomessa – esimerkkinä vuosina 1990–2016 Uudellamaalla tehdyt tutkimukset
Noora Hemminki: Arkeologipäivät 2017: Muinaisjäännös muinaisten lasten fyysisenä ympäristönä
Oula Seitsonen: Keskustelua: Lappeenrannan Huhtiniemi ja fotogrammetrinen dokumentointi: Ten Years After
Marko Marila: Eighth Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists Helsingissä ja Hangossa 30.11.–2.12.2017

PDF

Numero 4/2017

Juha Ruohonen: Arkeologiapedagogiikka – Kasvatustieteen osa-alue vai käytännön museotyötä esihistorian parissa?
Jouni Jäppinen & Visa Immonen: Loviisan Viirankosken vyökoukku ja sen ennallistus
Päivi Maaranen: Lektio: Neljä näkökulmaa maisemaan – Havaintoja menneisyyden ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta eteläisimmän Suomen alueella
Satu Koivisto: Lektio: Suomen kosteikkojen arkeologiaa – Erityistarkastelussa kivikautiset puiset kalastusrakenteet
Riku Kauhanen: Keskustelua: Velka ja konflikti rauta-ajalla
Santeri Vanhanen, Teija Alenius, Teija Alanko, Johanna Roiha & Birgitta Tjäder: Seminaarikatsaus: Nordic Archaeobotany Group -tapaaminen Helsingissä 6.–8. syyskuuta 2017
Isto Huvila, Johanna Enqvist, Suzie Thomas & Kari Uotila: Ajankohtaista: Eurooppalainen COST-ARKWORK -verkosto tutkii arkeologista työtä ja tiedontuotantoa

PDF

Numero 3/2017

Jari-Matti Kuusela: Iin Illinsaaren Kiviharju W – myöhäisrautakautinen löytöpaikka
Heli Lehto & Kari Uotila: Arkeologipäivät 2016: Laserkeilaus dokumentointitapana hautakaivauksilla – Esimerkki Rauman rauniokirkolta vuodelta 2016
Tiina Väre: Lektio: Keminmaan vanhan kirkon muumion merkityksestä
Lasse Nyman: Keskustelua: Metallinetsintää, metallinetsijän silmin
Janne Ikäheimo: Arvostelu: "Esihistorialliset ihmiset uskoivat, että elämää on kaikkialla" eli vierailu Kansallismuseon uudistetussa esihistorian näyttelyssä
Mirette Modarress: Seminaarikatsaus: Laitonta kauppaa muinaisesineillä – Katsaus Working with Cultural Objects and Manuscripts -symposiumiin

PDF

Numero 2/2017

Päivi Maaranen: Arkeologipäivät 2016: Arkeologisten kohteiden arvottaminen – arvot ja niitä sivuava keskustelu 2000-luvulta lähtien
Sanna Lipkin, Titta Kallio-Seppä & Timo Ylimaunu: Arkeologipäivät 2016: Muisti ja tunteet – näkökulma pohjoissuomalaisiin kirkkohautaustapoihin
Niko Anttiroiko: Arkeologipäivät 2016: Kokemuksia ristikkäispolarisaatiokuvauksen käytöstä arkeologiassa
Eetu Sorvali: Arkeologipäivät 2016: Ennustava mallinnus inventoinnin apuvälineenä
Satu Mikkonen-Hirvonen & Marja Pälikkö: Muistokirjoitus: Kaisa Elisabet Lehtonen 1966–2017
Mikko Moilanen: Peltopohjan miekka – uusi nuoremman rautakauden löytö Asikkalasta

PDF

Numero 1/2017

Noora-Ulriikka Uotila: Uno Harvan käsitys muinaissuomalaisesta hautaustraditiosta – tieteenhistoriallinen analyysi
Jarkko Saipio: Kasabergetin monimuotoinen muinaisjäännös
Juha Ruohonen: Juvan Partalan kuninkaankartanon nauhapunoskoristeinen ristiriipus
Piritta Häkälä & Eetu Sorvali: Keskustelua: Metallia näkyvissä, ja sitten minä vähän innostuin
Milla Airosalmi, Kati Haapala, Sisko Jokisalo, Sofia Paasikivi, Sanni Salomaa, Arttu Tokoi & Henna Virtanen: Kirja-arvio: Asiaa näennäistieteestä
Titta Kallio-Seppä, Tiina Väre, Sirpa Niinimäki, Sanna Lipkin & Erika Ruhl: Seminaarikatsaus: Historiallista arkeologiaa konferenssimatkalla Fort Worthissa, Texasissa
Kirjaesittely: Värityspuuhaa arkeologeille ja arkeologinmielisille

PDFNumero 4/2016

Liisa Kunnas-Pusa: Tärvellyt ja kaaputetut – Kivikautiset irtolöydöt Jaakkiman pitäjästä ja kivikauden esineiden keräily 1800–1900-lukujen vaihteessa
Jussi Moisio: Lisiä Maarian Kärsämäen kalmiston tutkimuksiin – androsentrismistä kohti monipuolisempaa tulkintaa
Riku Kauhanen: Taistelukenttälöydön tutkimusta historiallisen ajan konfliktiarkeologisin keinoin – erään pakinkannen monet tulkinnat
Sonja Hukantaival: Lektio: Rakennuskätköjen tutkimus osana "kansanuskon arkeologiaa"
Tanja Rönkkö: Matkakertomus: Tuhansia vuosia kulttuuria: Hamanaka 2. Arkeologisilla kaivauksilla Rebunsaarella, Hokkaidōlla, Japanissa 1.–21.8.2016
Erkki Lyytikäinen: Keskustelua: Ajanlaskun alun jälkeen, aaj.
Markus Hiekkanen: Kirja-arvio: Bysantin uskonperinteen arkeologinen kulttuuri Suomessa hahmottuu

PDF

Numero 3/2016

Janne Ikäheimo: Pronssikautinen teräkatkelma Utajärven Ikälästä
Johanna Enqvist: Lektio: Suojellut muistot – Arkeologian perinnön hallinnon kieli, käsitteet ja ideologia
Kati Salo: Lektio: Tautihistorian tutkimus eteläsuomalaisten luulöytöjen avulla 1000-luvulta 1800-luvun alkuun
Tiina Kuokkanen: Lektio: Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600–1800-lukujen Oulussa. Historiallisen ajan arkeologian näkökulma
Teija Oikarinen: Lektio: Arkeologia digitaalisen aikakauden kynnyksellä
Mikko Heikkilä: Kirja-arvio: Uusi yleisteos Suomen muinaisuudesta
Jouko Pukkila: Kirja-arvio: Opas Suomen rahalöytöihin

PDF

Numero 2/2016

Eeva Jonsson: Mitä rahat voivat kertoa Linnaniemen viikinkiaikaisesta kaulaketjusta? Uusia tulkintoja vanhasta kätköstä
Tiina Vasko: Sormuksen Herra – Turun Taskulan ristiretkiaikaisen kalmiston Kristus-kasvoinen sormus
Mikko Moilanen: Lektio: Tulen, arvon ja uskon merkkejä – rautaiset säilämerkit ja -kirjoitukset Suomen nuoremman rautakauden miekkalöydöissä
Harri, Joose ja Saima Jokinen: Kirja-arvio: Anteeksi, mistä pääsee lähimmälle madonreiälle? Esittelyssä lastenkirja Aikamadot Hansaseikkailu – Tidsmaskarna Hansaäventyret
Ajankohtaista: Katsaus vuonna 2015 valmistuneisiin arkeologian alan pro gradu -tutkielmiin

PDF

Numero 1/2016

Juha Ruohonen: Raudun Vehmaisten Linnamäki: Tarinoita, tulkintoja ja tutkimushistoriaa
Jussi Moisio: Miekansirpaleita Sauvosta – Möyrymäen gladiuksen analyysi
Timo Muhonen: Vuorenpeikkoja ja vaaranpaikkoja – Kaksi kivirauniota Pohjanmaalta
Tuuli Koponen: Kuusamon Pyhälahti ja varhaismetallikautinen ympäristönmuokkaus
Krista Vajanto: Lektio: Väriaineet ja värjäysmenetelmät Suomessa rautakauden lopulla
Liisa Kunnas-Pusa: Kirja-arvio: Eroon luolamiesmaineesta. Kotimainen populaariteos neandertalinihmisestä

PDFNumero 4/2015

Hanna Martikainen: Neulakinnastekniikalla valmistettu tekstiili keskiajan Turusta. Åbo Akademin tontin löydön TMM 21816:TE2028 tutkiminen kokeellisen arkeologian menetelmin
Martti Muukkonen: "Abelista tuli lammaspaimen" – Katsaus kotieläinten domestikaatioon neoliittisena aikana
Vyacheslav Mizin & Timo Muhonen: New field researches and some historical references on sacred cairns of Ingermanland
Kalle Luoto: Keskustelua: Vastine Muinaistutkijan (3/2015) pääkirjoitukseen "Firmat, kilpailu ja arkeologia"
Ville Mantere: Seminaarikatsaus: Alta Conference on Rock Art III, 15.–18.9.2015, Alta, Norja
Ville Mantere: Seminaarikatsaus: 1st Abram Stolyar Colloquium on Rock Art, 2.–4.10.2015, Viro

PDF

Numero 3/2015

Mirette Modarress: Onko menneisyyden perinnöllä merkitystä? – Lukiolaisnuorten käsityksiä kulttuuriperinnöstä ja arkeologiasta
Ville Mantere: Hirvet kalliossa – ajatuksia kalliotaiteemme hirvikuvien käytännönläheisistä merkityksistä
Mikko Heikkilä: Iidesjärvi ja Iisalmi pisteenä Iin päälle – tutkielma Suomen Ii-alkuisten paikannimien alkuperästä ja suhteesta lapinraunioihin
Timo Salminen: Kirja-arvio: Satakuntalaisen synteetikon muistelmat
Siiri Tuomenoja: Kirja-arvio: Iron Age Myth and Materiality – An Archaeology of Scandinavia AD 400–1000
Riku Kauhanen: Kirja-arvio: Kylmän sodan rajoilla

PDF

Numero 2/2015

Ulla Moilanen: Piipparoijat koulunpenkille? Yksi kokemus metallinetsijöiden kurssittamisesta
Katariina Nurminen: Pienten luiden seulominen kentällä ja laboratoriossa – Seulakoon merkitys palaneiden luiden talteenotossa
Riku Kauhanen: Kiviä haudoissa, kertomuksia arkistoissa
Ville Hakamäki: Utajärven Viinivaaran itäpään muinaisjäännöskohteen jatkotutkimukset kesällä 2014
Tiina Vasko: Tikusta asiaa – puulajianalyyseja hautarakenteista ja löydöistä aikavälillä 1994–2014
Kerkko Nordqvist: Ajankohtaista: Tiedeakatemian jälkeen? Katsauksia venäläiseen arkeologiaan vuoden 2014 varrelta

PDF

Numero 1/2015

Jarkko Saipio: Nastola Kilpisaari 2 – Esihistoriallisen röykkiön elämänkaari
Janne Ikäheimo, Teemu Mökkönen & Kerkko Nordqvist: Kuparia Kierikin sorakuopan kivikautiselta asuinpaikalta
Annukka Debenjak: 3D-mallintaminen osana arkeologista arkea? Digitaalisen fotogrammetrian käyttö arkeologisessa dokumentoinnissa ja tutkimuksessa
Reijo Solantie: Keskustelua: Arveluita ja ajatusleikkejä Suomen esihistorian arvoituksista
Timo Salminen: Lyhyesti: A. M. Tallgren, Aarne Europaeus ja Uskelan Ketohaan löydöt syksyllä 1913
Teemu Mökkönen & Kerkko Nordqvist: Seminaarikatsaus: Archaeology of Lake Settlements of the 4th–2nd Millennia BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhythms, 13.–15. marraskuuta 2014, Pietari, Venäjä
Ajankohtaista: Toimituskunta esittäytyy

PDF

Takaisin ylösNumero 4/2014

Inga Nieminen & Sami Viljanmaa: Kierikkikeskuksen kivikauden kylän järviruokokattoiset asumuskonstruktiot ja havaintoja kylän aiemmista rakennuksista
Marita Kykyri & Mia Lempiäinen-Avci: Käymäläkaivaus – harvinaista herkkua. Uusia tutkimustuloksia Ruotsinsalmen historiaan
Markku Kuorilehto: Limingan asutuksen synty – näkökulmia nimistö- ja asutushistoriaan
Teemu Mökkönen & Kerkko Nordqvist: Keskustelua: Vuoksen synty ja kulttuurikehitys
Santeri Vanhanen: Seminaarikatsaus: Nordic Archaeobotany Group -tapaaminen Hellnarissa, Islannissa 25.–28.8.2014
Ajankohtaista: Apurahoja vuodelta 2014

PDF

Numero 3/2014

Hannu Takala & Dmitriy V.Gerasimov: Kivikautinen asuinpaikka Kirvun Hauhialassa Karjalan kannaksella. Asutusta mesolitikumin ja neolitikumin rajapinnassa
Liisa Seppänen & Titta Kallio-Seppä: Muinaistutkija 30 vuotta: Dendroarkeologian kolme vuosikymmentä Suomessa
Jenni Siltainsuu & Anna Wessman: Keskustelua: Yhteistapahtumia ja esineiden tunnistusta. Espoon kaupunginmuseon metallinilmaisinyhteistyö vuonna 2014
Päivi Pykälä-Aho: Keskustelua: Graduntekijät ovat luottavaisin mielin tervetulleita!
Oula Seitsonen: Kirja-arvio: Kaunis kuvateos Vaasan läänin menneisyydestä: Luolamiehistä talonpojiksi. Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin.
Keskustelua: Arkeologian eettiset ohjeet valmisteilla
Ilmoituksia

PDF

Numero 2/2014

Juha Ruohonen, Jani Oravisjärvi & Stanislav Belsky: Fragmentteja rautakaudelta. Läntisiä ja itäisiä rahoja Vpl. Pyhäjärven Pyhäkylästä
Janne Ikäheimo: Suomen kivikautisten luonnonkuparilöytöjen metallin alkuperästä
Jari-Matti Kuusela: Pohjois-Suomen rautakauden kuvasta
Mirette Modarress: Seminaarikatsaus: Kulttuuriperinnön arvottaminen - keskustelua ja kokemuksia seminaarimatkalla Göteborgissa
Kristiina Korkeakoski-Väisänen & Tuija-Liisa Soininen: Muistokirjoitus: Matkalla Ainon kanssa. Aino Tuulikki Nissinaho 1956-2013
Mikael A. Manninen: Keskustelua: Museovirasto ja arkeologiset kokoelmat: missä mennään? Keskustelutilaisuus Tieteiden talossa Helsingissä 26.2.2014

PDF

Numero 1/2014

Mikko Helminen & Jenni Lucenius: Opportunisteja hiekkakankaalla. Uusia tutkimustuloksia Ahvenanmaan Saltvikin Västra Jansmyran kampakeraamiselta pyyntiasuinpaikalta
Tiina Väre, Matti Heino, Juho-Antti Junno, Sanna Lipkin, Jaakko Niinimäki, Sirpa Niinimäki, Markku Niskanen, Milton Núñez, Annemari Tranberg, Saara Tuovinen, Rosa Vilkama, Timo Ylimaunu & Titta Kallio-Seppä: Kempeleen ja Keminmaan vanhojen kirkkojen muumiot
Janne Ikäheimo & Ville Laakso: Kupari@ Puumalan Hiekkaniemeltä
Lauri Pohjakallio: Muinaistutkija: Olen kolmekymppinen!
Antti Lahelma: Kirja-arvio: Kätevä opas kalliomaalausretkille
Sanna Aro, Jussi Valjus & Ulla Moilanen: Kirja-arvio: Kolme arviota arkeologisesta nuorten tietokirjasta
Unto Salo: Vastine: Elokuvaohjaaja Jari Halonen arkeologisen tutkimuksen viitoittajana?
Lena Hakulin: Lektio: Metals in LBA Minoan and Mycenaean Societies on Crete: A Quantitative Approach
Mikael A. Manninen: Lektio: Mikä muuttui Lapissa? Eli miten esihistorialliset ihmisyhteisöt reagoivat äkilliseen ilmaston huonontumiseen

PDFNumero 4/2013

Ville Hakamäki, Jari-Matti Kuusela, Mika Sarkkinen & Rosa Vilkama: Utajärven Viinivaaran itäpään rautakautisen löytöpaikan kaivaus ja kartoitus kesäkuussa 2013
Arja Ahlqvist: Kivi keskellä kylää: Aikakirjojen Merjan maan kyläkivet jatkotutkimuksen valossa
Marika Hyttinen, Tiia Ikonen & Marianna Niukkanen: On rakentavampaa, kun yhdessä me käymme tutkimaan? (keskustelua)
Sanna Kivimäki ja Kristiina Mannermaa: Aurinkoa ja alan huippuja – SAA-konferenssi Honolulussa 3.–7.4.2013 (78th Annual meeting of the Society for American Archaeology) (seminaarikatsaus)
Tiina Äikäs: Jari Halonen ja matriarkaattinen menneisyytemme (haastattelu)
Titta Kallio-Seppä: Kosteutta, puuta ja vallankäyttöä – Arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan kehittymiseen 1600-luvulta 1820-luvulle (lektio)
Sanna Saunaluoma: Pre-Columbian Earthwork Sites in the Frontier Region between Brazil and Bolivia, Southwestern Amazon (lektio)
Apurahoja (uutiset)

PDF

Numero 3/2013

Tuija Rankama ja Jarmo Kankaanpää: Itäistä vaikutusta pohjoisilla rannoilla
Frida Ehrnsten: Kirkonlattian aarteet
Marko Marila: Abduktiivinen päättely arkeologiassa: arkeologian epistemologiasta sen historian ja nykytilanteen valossa
Eeva Jonsson: Viikinkiaikaisten rahakätköjen tutkimuksesta Ruotsissa 2000-luvulla sekä tutkimustilanteesta Suomessa (keskustelua)

PDF

Numero 2/2013

Taisto Karjalainen & Hanna Kelola-Mäkeläinen: Kivilatomuksia Rovaniemeltä – latomusten alkuperän tarkastelua
Marianna Ridderstad: Knossoksesta Ultima Thuleen – jatulintarhat aurinkoriittien paikkoina
Timo Salminen: Arkeologia tieteenä: tutkijoiden keskustelua 1900-luvun alkukymmeninä
Teija Oikarinen: Arkeologinen data digitalisoitumisen kynnyksellä – Suomessa?
Jani Oravisjärvi: Kätkemistarinoita toisen maailmansodan Virosta (arvostelu)
Oula Seitsonen: Unia kalliotaiteesta: Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion elokuva Yksitoista ihmisen kuvaa (ajankohtaista)

PDF

Numero 1/2013

Oula Seitsonen: LiDAR-kaukokartoitusaineistojen visualisointi ja analysointi: paikkatietoalgoritmeja arkeologeille
Ville Hakamäki, Mika Sarkkinen & Jari-Matti Kuusela: Myöhäisrautakautisia "irtolöytöjä" Pohjanmaalta
Tiina Äikäs: Mielenkiintoinen, hikinen ja huonopalkkainen: Arkeologian opiskelijoiden käsitykset alastaan ensimmäisenä vuonna ja graduvaiheessa
Liisa Seppänen: Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin pää-rakennuksen tontin arkeologinen aineisto (lektio)
Johanna Enqvist: Termit tieteentekijän työkaluina – Tieteen kansallinen termipankki (ajankohtaista)
Sanna Lipkin & Krista Vajanto: Sotaa ja rauhaa – Katsaus kolmeen tekstiiliarkeologiseen kirjaan Suomea unohtamatta (arvostelu)
Riku Kauhanen: Kuoliaaksi vaietut – Espanjan sisällissodan uhrien arkeologiaa (arvostelu)
Mirette Modarress: Museoissa maailmalla – arkeologiset esineet kotomuseoissaan (ajankohtaista)
Minna Leino: Vrouw Mariasta Titaniciin. Meriarkeologinen seminaari Kotkassa (seminaarikatsaus)

PDFNumero 4/2012

Paula Kouki: Petran maaseudun asutus nabatealaiselta kaudelta myöhäisbysanttilaiseen aikaan.
Liisa Kunnas: Meijereitä ja taikakiviä – Kivikautta etsimässä Sortavalassa Laatokan pohjoisrannalla.
Paula Pelttari: Suomen saivot – näkökulmia pohjoisen pyhiin järviin.
Ajankohtaista: Taidearkeologiaa – näkökulmia tieteen ja taiteen yhteistyöhön. Sanna Lipkin
Lektio: Lihasten kiinnittymiskohtien mahdollisuudet ja rajoitukset fyysisen aktiviteetin rekonstruktioissa (Reconstructing physical activity from human skeletal remains – potentials and restrictions in the use of musculoskeletal stress markers). Sirpa Niinimäki.
Ajankohtaista: 18th annual meeting of the European Association of Archaeologists. EAA-konferenssi Helsingissä 29.8.–1.9.2012. Eläimellinen näkökulma konferenssin antiin. Anna-Kaisa Salmi.
Uutiset: Myönnetyt apurahat.

PDF

Numero 3/2012

Kaisa Lehtonen & Aki Pihlman: Arkeologiaa Varsinais-Suomessa ja Turun kaupungissa.
Björn Forsén: Suomalaista arkeologiaa Kreikassa.
Jenni Siltainsuu: Arkeologikeskeisyydestä kohti yleisökeskeisyyttä.
Jaakko Häkkinen: Kalliomaalaajien kielestä - vastine Antti Lahelman artikkeliin Muinaistutkijassa 1/2012.
Ajankohtaista: Aktuella teoretiska diskussioner och nya perspektiv i nordisk arkeologi - XII Nordic TAG (Theoretical Archaeology Group) vid Uleåborgs universitet 25–28 april 2012. Carl-Gösta Ojala.
Ajankohtaista: Where the wild things are -konferenssi Durhamissa. Maria Lahtinen.
Arvostelu: Arkeologiset kenttätyöt Virossa vuosina 2008 ja 2009. Teija Oikarinen.
Arvostelu: Opas hautojen kaivamiseen. Sanna Lipkin.
Arvostelu: Deep History – The Architecture of Past and Present. Riku Kauhanen.

PDF

Numero 2/2012

Anna-Kaisa Salmi: Ruoka ja identiteetti keskiajan ja varhaisen uuden ajan Pohjois-Suomessa.
Arja Ahlqvist: Aikakirjojen Merjan maan kuppikivet ja niiden nykytilanne.
Eeva-Maria Viitanen: 8 ½ – kenttätöissä Pompejissa.
Jukka Luoto: Kauskilan Kappeli Lappeenrannassa.
Mervi: Esinetutkimus nyt! Esinetutkimusverkosto Artefactan avajaiskonferenssi Helsingissä 6.–7.10.2011.
Riikka Tevali: Tietoa pintaan! Uutta meriarkeologiaa Itämerellä- seminaari 18.11.2011.
Jarkko Saipio: Maatalouden alku Suomessa ja lähialueilla
Matti Leiviskä: Viikinkiaika Suomessa -seminaarit Helsingissä 28.–29.4. ja 11.–12.11.2011.

PDF

Numero 1/2012

Antti Lahelma: Kuka maalasi kalliot?
Kari Moisio, Jari Okkonen & Hannu Panttila: Käsin koskematta, silmin näkemättä - Vaalan Nimisjoen lapinpadon prospektointitutkimus.
Elisabeth Holmqvist-Saukkonen: Keramiikan koostumus, valmistustekniikat ja verkostot: materiaalianalyysit arkeologisessa tutkimuksessa.
Mikael Nyholm: Arkeologian kuva.
Marko Marila: Mielen ja aineen suhteesta sekä evoluutiosta filosofiassa ja arkeologiassa.
Ajankohtaista: Kolmivuotinen tutkimusrahoitus Isonkyrön Levänluhdan rautakautista vesikalmistoa tutkivalle monitieteiselle projektille. Anna Wessman, Kristiina Mannermaa & Tarja Sundell.
Ajankohtaista: Uusi toimituskunta esittäytyy.

PDFNumero 4/2011

Maria Lahtinen ja Markku Oinonen: Lihaa vai Kalaa? - Luun kollageenin stabiiliisotooppisuhteet paleoruokavalion tutkimuksessa.
Petro Pesonen & Tarja Sundell: Argeopop-projektin arkeologiset tietokannat.
Jarkko Saipio: Lapinrauniotradition kehitys ajoitusten valossa.
Minna Lehtola: Pulahdus arkeologian tiedeviestintään.
Seminaarikatsaus: Baltic Archaeological Seminar BASE 5 Tartossa 27.–29.10.2011. Kati Sarajärvi.
Kolumni: Julkaisuteurastamo 23. Janne Ikäheimo.
Keskustelua: Miksi arkeologien tulisi julkaista tuloksensa internetissä? Maria Lahtinen.
Seminaarikatsaus: 150-vuotiaan Italian arkeologian tutkimushistoriaa – Konferenssi Luigi Pigorinin museossa 23.–26. marraskuuta 2011. Sanna Lipkin.
Ajankohtaista: Uutisia.

PDF

Numero 3/2011

Visa Immonen: Heraldisista tunnuksista ruokailuvälineisiin – Ruumiillisuuden ja henkilöyden arkeologisia ilmentymiä.
Georg Haggrén, Ulrika Rosendahl & Elina Terävä: Mankbyn keskiaikaiset pöytäveitset. Henkilökohtaiset esineet, yhteinen ateria.
Rosa Vilkama: Hammashygienian jäljillä 1400–1600-lukujen Pohjois-Suomessa – Approksimaaliset uurteet Iin vanhan Haminan hautausmaan vainajien hampaissa.
Ulla Moilanen: Havaintoja ja ajatuksia nuoremman rautakauden sankasoljista.
Arvostelu: Kuvin ja sanoin puukon historiasta. Janne Rantanen.
Sanna Lipkin: Sukkasillaan, jalat lämpiminä hautaan.
Seminaarikatsaus: Villaiset vaatteet ja pellavaliivit – Tekstiiliarkeologia NESAT 11 -konferenssissa. Krista Vajanto.
Kolumni: Lyökää luunne maahan. Janne Ikäheimo.
Keskustelua: Torinon käärinliina Turussa. Jukka Luoto.
Ajankohtaista: Magiaa amerikkalaisessa huippuyliopistossa. Visa Immonen.

PDF

Numero 2/2011

Teemu Mökkönen: Rannansiirtymistutkimus yhä tarpeen – esimerkkinä Vuoksen synty.
Matti Hakulinen: Saimaan kalliomaalausten ajoitus vaihtoehtoisen rannansiirtymiskronologian perusteella.
Akuliina Aartolahti: Rautakauden Sysmässä asutusyksiköitä metsästämässä.
Oula Seitsonen: Juoksuhautoja ja asumuspainanteita: Kokemuksia Lidarlaserkeilausaineiston käytöstä kenttäarkeologiassa.
Arvostelu: Tarton arkeologian tarina. Timo Salminen.
Ajankohtaista: Uudistuvan organisaation pääjohtaja. Juhani Kostetin haastattelu 19.1.2011. Mervi Suhonen.
Seminaarikatsaus: Arkeologipäivät 2011 – Suomen arkeologian ajankohtaiskysymysten päivät Tampereella. Mervi Suhonen.
Seminaarikatsaus: Monitieteellisyyden jäljillä – NTAG-2011 Kalmarissa. Anna-Kaisa Salmi & Sanna Lipkin.
Kolumni: Jatulintarhojen vuosi. Janne Ikäheimo.
Sarianna Kivimäki: Kokemuksia Kreikassa: Harjoittelijana Suomen Ateenan -instituutissa.

PDF

Numero 1/2011

Sanna Lipkin: Performanssi, mitä jää jäljelle?.
Auli Tourunen & Carmelita Troy: Tuloksia ja tulkintaa: osteologisen analyysin tuomia uusia näkökulmia vanhoihin kohteisiin.
Olli Kunnas, Tiina Kuokkanen, Riku Mönkkönen, Wesa Perttola, Tiina Äikäs: Sinusta jää jälki. Arkeologit tutkimassa Provinssirockin festivaalialuetta.
Marko Marila: Arkeologisesta tiedosta, totuudesta ja tulkinnasta sekä teorian ja aineiston suhteesta arkeologiassa.
Keskustelua: Marmorinorsu posliinikaupassa: Parthenonin marmorit ja sivulliset uhrit. Vesa-Pekka Herva & Janne Ikäheimo.
Seminaarikatsaus: Suomalais-ugrilaista arkeologiaa 2010 ja 2015. Mervi Suhonen & Mika Lavento.
Arvostelu: Lasten kanssa museossa. Antti Kaarlela.
Kolumni: Vakavaa hymyä puuhamaassa. Janne Ikäheimo.
Ajankohtaista: Oulun yliopiston Pro gradu -tutkielmia. Tiina Äikäs.
Ajankohtaista: Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston myöntämiä apurahoja (2011).

PDFNumero 4/2010

Mikko Moilanen: Katsaus korjausten ja käytön jälkiin Suomen rautakauden miekkalöydöissä.
Janne Ikäheimo: Kulttuuriperintöpesulan isot pojat ja imaginäärinen uusmuinaisjäännös.
Arvostelu: Näennäisarkeologisia linjanvetoja Suomen muinaisuuteen. Janne Ikäheimo & Wesa Perttola.
Seminaarikatsaus: Mesolympics 2010. Esa Hertell.
Arvostelu: Muinaissuomalaiset Pohjanmerenmantereella: MeZolith. Oula Seitsonen.
Kolumni: Arkeologian elämysopintojen kurssitarjotin. Janne Ikäheimo.
Lektio: Interpreting Iron Age funerals. Anna Wessman.
Lektio: Tekstiilien valmistuksen sosiaalinen ja taloudellinen merkitys antiikin Keski-Italiassa. Sanna Lipkin.
Arvostelu: Kalliolle kukkulalle rakennan minä villani? Juha Tuppi & Sanna Lipkin.
Ajankohtaista: Muinaistutkijan näyttely- ja tapahtumakalenteri vuodelle 2011.
Ajankohtaista: Myönnettyjä apurahoja.
Ajankohtaista: Uutisia.

PDF

Numero 3/2010

Jani Oravisjärvi: Haudanryöstäjiltä kaikkien nähtäville – Taidehistoriallinen provienssi vs. arkeologinen provienssi.
Päivi Maaranen: Hyvän hoidon periaatteet: ajatuksia muinaisjäännösten ja luonnon hoidon vaikutuksista.
Janne Ikäheimo: Mallorca – muinaisjäännösturismista vapaa lomasaari?
Timo Muhonen: Kiven hoavat kiukualle, rauan hoavat rauniolle: parannustaikuus kiviraunion historiassa.
Johanna Lehto-Vahtera: Näyttely ilman esineitä – Ääniteitä Turussa.
Arvostelu: Ääniä rautakaudelta. Mervi Suhonen.
Arvostelu: Lähimenneisyyden arkeologiaa. Marko Marila.
Kolumni: 14C – usko tai älä! Janne Ikäheimo.
Ajankohtaista: Oulun yliopiston pro gradu -tutkielmia. Tiina Äikäs.
Ajankohtaista: Kotimaan näyttelyitä ja tapahtumia.
Ajankohtaista: Kansainvälisiä seminaareja ja myönnettyjä apurahoja.

PDF

Numero 2/2010

Mirette Modarress: Muinaisesine valokeilassa – Näkökulmia ja asenteita muinaisjäännösten arvottamiseen ja kauppaan.
Mika Rissanen: Minne Parthenonin marmorit kuuluvat?
Juha-Matti Vuorinen: Pari eettistä piirtoa kaupallisesta arkeologiasta Britanniassa.
Kati Salo ja Hanna Kivikero: Ihmisjäännösten käsittelyn etiikkaa.
Visa Immonen, Tuija Kirkinen, Tiina Kuokkanen ja Sanna Lipponen: Tutki kaiva mies nainen.
Carl-Gösta Ojala: Arkeologisk etik och återförandefrågan – diskussioner i Sverige.
Jaakko Häkkinen: Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen (osa 2).

PDF

Numero 1/2010

Tarja Sundell ja Päivi Onkamo: Argeopop: Keramiikasta geenivirtoihin?.
Marianna Niemi, Janne Harjula, Auli Tourunen, Terhi Iso-Touru, Jussi-Pekka Taavitsainen ja Juha Kantanen: Suomen alkuperäisnautojen ja -lampaiden geneettinen polveutuminen ja jalostusstrategia sekä hyödyntäminen Lounais-Suomessa.
Matti Heino: Muinais-DNA -tutkimus Oulussa.
Jaakko Häkkinen: Jatkuvuusperustelut ja saamelaisen kielen leviäminen.
Minna Leino & Eeva Vakkari: Ilmastonmuutoksen vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriperintöön Itämeressä – Esimerkkitapauksena Suomenlinna.
Krista Vajanto: Muinaistekstiilien värejä – jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä ja jotain käytettyä.
Pirjo Uino: Arkeologi, runoilija ja muusa.
Ilari Kurri & Miikka Haimila: Metsää syvemmältä – Lidar-aineisto arkeologian apuvälineenä.
Seminaarikatsaus: Arkeologikenttä avasi keskustelun arkeologisen kenttätutkimuksen laadun kriteereistä. Titta Kallio-Seppä & Mervi Suhonen.
Ajankohtaista: Muuttuvan Museoviraston uusi pääjohtaja – Juhani Kostetin haastattelu Muinaistutkija-lehdelle tammikuussa 2010. Mervi Suhonen.
Keskustelua teoriasta: A Response to Samuel Vaneeckhout’s social interpretation of the Kuuselankangas housepit site: Part 2. Teemu Mökkönen.
Ajankohtaista: Opinnäytetöitä Oulusta vuosilta 2008 ja 2009. Tiina Äikäs.

PDF

Takaisin ylösNumero 4/2009

Tiina Äikäs: Sankari vai huijari – Arkeologi suomalaisessa populaarikulttuurissa.
Tarja Sundell: Kadonneet geenit: Suomen kivikautisten populaatiopullonkaulojen tutkiminen geneettisin menetelmin.
Jari-Matti Kuusela, Samuel Vaneeckhout & Jari Okkonen: Täsmäiskuarkeologiaa – raportti Laihian Viirikallion röykkiöalueen kartoituksesta.
Keskustelua: A response to the Teemu Mökkönen’s comments on my article on Social Archaeology. Samuel Vaneeckhout.
Ajankohtaista: Mammutinluunmetsästäjät. Oula Seitsonen.
Seminaarikatsaus: Kokemuksia ja näkemyksiä metsien kulttuuriperintöinventoinneista – Metsähallituksen seminaari 20.3.2009. Jouni Taivainen.
Seminaarikatsaus: Posthumanismin tuulia ja teorian kuolema eteläisessä Tanskassa. Anna-Kaisa Puputti.
Arvostelu: Big book on the Mountain of Aaron. Ulla Rajala & Phil Mills.
Lektio: Globalisaatio ja Raision Ihala rautakauden lopulla ja varhaisella keskiajalla. Juha-Matti Vuorinen.
Lektio: Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus muuttui 1700-luvun Pohjois-Suomessa. Anna-Kaisa Puputti.
Lektio: CUI BONO? Who benefits? Samuel Vaneeckhout.
Ajankohtaista: Tuoreita sekä hiukan vanhempiakin opinnäytetöitä. Mikko Moilanen & Sanna Lipponen.
Ajankohtaista: Kulttuuriperintöä ja pedagogiikkaa – Arkeologit yleisön keskellä. Mervi Suhonen & Sanna Lipponen.
Ajankohtaista: Rikottiinko muinaismuistolakia Oulussa? Sanna Lipponen.
Ajankohtaista: Uutisia.

PDF

Numero 3/2009

Päivi Maaranen: Valta maisemassa, valta mielessä: case keskiajan kirkonpaikat.
Akuliina Aartolahti: Kolme reittiä rautakauteen – Asutustutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia.
Timo Muhonen: Rahoja raunioissa, keitoksia kiviröykkiöissä – Uhriröykkiöt historiallisen ja esihistoriallisen ajan ilmiöinä.
Maija Rajakylä: Neuvostoarkeologiasta ja toisinajattelijasta – Lev S. Klejnista.
Seminaarikatsaus: Gero von Merhartin Siperian-vuodet 1914–1921. Timo Salminen.
Keskustelua teoriasta: GIS:n, ympäristödeterminismin ja maisema-arkeologian kolmiyhteys. Tiina Äikäs.
Keskustelua teoriasta: GIS-tutkimus maisema-arkeologian osana – tutkimusmenetelmä kritiikin kourissa. Ulla Rajala.
Keskustelua: A Response to Samuel Vaneeckhout’s social interpretation of the Kuuselankangas housepit site. Teemu Mökkönen.
Keskustelua: Ylilääkärinä kaupunkiarkeologian päivystyspoliklinikalla. Marianna Niukkanen.

PDF

Numero 2/2009

Mirette Modarress: Arkeologinen kulttuuriperintö kaupan – Kysymyksiä materiaalisen kulttuuriperinnön omistuksesta ja hyödyntämisestä.
Titta Kallio-Seppä: Asuinpaikkojen, teiden ja hautausten tutkimusta Italian Crustumeriumissa.
Seminaarikatsaus: Seminaarimatka avartaa – diskurssia, teoriaa ja kulttuuriperinnön palautuksia. Mirette Modarress.
Seminaarikatsaus: Suomalaisterveisiä Venäjälle ja paluupostia sieltä päin: Tverin IV (kansainvälinen) arkeologikonferenssi 2008.
Mervi Suhonen & Pirjo Uino.
Projektit: Saammeko esitellä: Karjalan rahalöydöt. Mervi Suhonen.
Projektit: Suomalaiset muilla mailla – Kansainvälisiä arkeologisia projekteja.Titta Kallio-Seppä, Sanna Lipponen & Mervi Suhonen.
Keskustelua teoriasta: Where is the social in social archaeology? Samuel Vaneeckhout.
Keskustelua: Mitä, tutkimusta? Mitä tutkimusta? Vesa-Pekka Herva.
Kirja-arvio: Pieni kirja tärkeistä asioista. Sanna Lipponen.
Ajankohtaista: Opinnäytteitä kansainvälisistä aiheista. Sanna Lipponen, Mervi Suhonen & Tiina Äikäs.
Lektio: Sārnate: living by a coastal lake during the East Baltic Neolithic. Valdis Bērziņš.
Kolumni: Lähdemiehet keskuudessamme. Janne Ikäheimo.
Kolumni: Fibula, nelikymppinen. Lauri Mäntylä.

PDF

Numero 1/2009

Mervi Suhonen: Maakrapu merikeskuksessa − vasta-avatun Vellamon taustaa ja tunnelmia.
Pentti Zetterberg & Tiina Kinnunen: Yli-Iin Purkajasuon puulöytöjen dendrokronologinen tutkimus.
Ville Laurila: Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden kulttuuriperintöinventoinneista 2006-2008.
Eira Ducey: Sosiaalisten erojen ilmeneminen kahdessa kaupunkiarkeologisessa eläinluuaineistossa Oulussa.
Keskustelua teoriasta: Mitä tekemistä eläinosteologialla on arkeologisen tutkimuksen kanssa? Anna-Kaisa Puputti.
Keskustelua teoriasta: Eläinosteologialla on paljon annettavaa arkeologialle. Kristiina Mannermaa.
Keskustelua teoriasta: Arkeologia ja viktoriaanisen ajan hankala perintö. Antti Lahelma.
Arvostelu: Kaksi näkökulmaa ilmastonmuutokseen. Janne Ikäheimo.
Kolumni: Kyttäyskeikka. Janne Ikäheimo.
Ajankohtaista: Suomen arkeologian tieteellisiä tutkimushankkeita. Mervi Suhonen & Titta Kallio-Seppä.
Ajankohtaista: Arkeologiaa, tiedetoimitusta ja käsityötä. Tieto-Finlandia -voittaja Marjo T. Nurmisen polku arkeologista tietokirjailijaksi. Marja Ahola.

PDFNumero 4/2008

Veli-Pekka Lehtola: Eteläisen Suomen muinaiset lappalaiset.
Mikko Moilanen: Miekkojen rikkominen rautakaudella - muutamia teknisiä havaintoja.
Nina Heiska: Laserkeilaus mittaus- ja mallinnusmenetelminä
Seminaarikatsaus: Aiheita Alaskasta Egyptiin - Euroopan arkeologit Maltalla. Tiina Äikäs & Sirpa Niinimäki.
Kirja-arvostelu: Satakunnan ja naapurimaakuntien esihistoriaa.
Unto Salo 2008: Ajan ammoisen oloista - Satakunnan ja naapurimaakuntien esihistoriaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008 (Vammala: Vammalan Kirjapaino), 427 s. Nora Kivisalo.
Kolumni: Shamaaniajoitus. Janne Ikäheimo.
Ajankohtaista: Uutisia.

PDF

Numero 3/2008

Mikael A. Manninen, Timo Rautakaulio, Eeva Salmi & Olli Penttinen: Kokemuksia rautakautistyyppisen savikupoliuunin rakentamisesta.
Kerkko Nordqvist & Oula Seitsonen: Seitsemän vuosikymmenen takaisia kenttätyökiireitä: Sakari Pälsin kesämatka 193&:
Markku Korteniemi: Pilvivene ja petrojen pesu - muinaisrunon ja kallio maalausten yhteydestä.
Arvostelu: Keuruun Suojoki ja Keski-Suomen asutuskehitys.
J-P. Taavitsainen, Janne Vilkuna & Henry Forssell: Suojoki at Keuruu -a mid 14th-century site of wilderness culture in the light of settlement historical process in Central Finland. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, humaniora 346, Annales academiae scientiarum fennicae 232 sivua, 86 kuvaa. Vaajakoski 2007. Miikka Kumpulainen.
Arvostelu: Suomenkielinen perusteos arkeologian menetelmistä. Johdatus arkeologlaan. Toim. Petri Halinen, Visa Immonen, Mika Lavento, Terhi Mikkola, Ari Siiriäinen, Pirjo Uino. Gaudeamus, 509 s. Helsinki, 2008. Hanna-Maria Pellinen.
Lektio: Eläimet kaupungissa. Eläinarkeologinen tutkimus keski- ja uuden ajan Turusta. Auli Tourunen.
Lektio: Arkeologisten jalkineiden rooli historiallisen ajan muinaistutkimuksessa. Janne Harjula.
Ajankohtaista: Uutisia.

PDF

Numero 2/2008

Jarkko Saipio: Hävisikö sisämaan asbestikeraaminen väestö pronssikaudella?
Petro Pesonen: Mitä uutta Lounais-Hämeestä? Tuloksia vuosien 2001 - 2006 inventoinneista.
Satu Koivisto: Seitakiviä Itä-Suomessa?
Keskustelua: Viisikymmentä vuotta uutta arkeologiaa Suomessa. Jukka Luoto.
Arvostelu: Seminaarijulkaisu saamelaisalueen arkeologiasta. Eeva-Liisa Schultz.
Arvostelu: Kadonnut Helsinki sarjakuvina. Jouko Pukkila.
Arvostelu: Arkeologian, taidehistorian ja historian synteesi keskiajan kivikirkoista. Jyrki Knuutila.
Arvostelu: Tien varrelta - Kirja teiden varsien rakenteista ja rakennuksista. Jonina Jansson.
Lektio: Reading Finnish Rock Art. Antti Lahelma.

PDF

Numero 1/2008

Tiina Kuokkanen: Sukupuolisuus ja sukupuoliarkeologia hautauksissa.
Jari-Matti Kuusela & Jasse Tiilikkala: Malli myöhäisrautakautisesta asutuksesta lounaisessa Sisä-Suomessa.
Anna Wickholm & Daniel Löwenborg: Dalamalsvärdet.
Henrik Asplund, Kari Eskola & Markku Oinonen: Luminesenssiajoitus, tausta säteily ja vuosikymmenten takaiset kaivauslöydöt.
Kolumni: Professori Ari Siiriäisen matkassa tropiikin metsissä. Matti Palo.
Keskustelua: Karjalan kunnaita kaivamassa: Venäjästä on moneksi. Oula Seitsonen.
Keskustelua: Kommentti Hannu Takalan vastineen johdosta. Christian Carpelan.
Bokrecension: En tankeväckande men förbryllande bok om Finlandssvenska ortnamn och arkeologi. Anna Wickholm.
Ajankohtaista: Uutisia.

PDFNumero 4/2007

Irma Sorvali: Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä.
Marianne Schauman-Lönnqvist: Museoviraston arkeologiset arkistot ja tekijänoikeudet.
Kari Uotila: Arkeologi ja tekijänoikeudet.
Oula Seitsonen: Suomalaisen Afrikan arkeologisen tutkimuksen lyhyt historia.
Teemu Mökkönen: Helsingin Aleksis Kiven kadun muhi.
Keskustelua: Vastine Christian Carpelanille. Hannu Takala.
Matkakertomus: Poznarun soitinmuseo - katsaus soitinten vaiheisiin sekä puolalaiseen musiikkiarkeologiaan. Marjo Suominen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta.
Lisäys Muinaistutkijassa 3/2007 ilmestyneeseen kirja-arvosteluun "Naisia rautakautisten kalmistojen rajoilla - mytologista nimistäntutkimusta". Juha Ruohonen.

PDF

Numero 3/2007

Marja Lappapainen: Kivikauden hautatutkimuksen tutkimushistoria Suomessa.
Mikko Moilanen: Viikinkiaikaisten miekkojen säiläkirjoitusten valmistus kokeellisen arkeologian näkö,kulmasta.
Päivi Maaranen: Vanhaa ja uutta historiaa - joitakin huomioita paikallishistorian julkaisujen käyttämisestä maisematutkimuksen lähdeaineistona.
Kirja-arvostelu: Naapurimme etelässä. (Aivar Kriiska & Anders Tvauri. Viron esihistoria. Suomentaneet Hannu Oittinen & Andres Tvauri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1105. Jyväskylä 2007. 252 s.) Eero Muurimäki.
Kirja-arvostelu: Naisia rautakautisten kalmistojen rajoilla - mytologista nimistöntutkimusta. (Kaija Mallat 2007: Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1122. 232 s.) Juha Ruohonen.
Kirja-arvostelu: Kertomuksia Karjalan kaivauksilta - mitä arkeologi haluaa muistaa. (Hannu Takala 2007: Kertomuksia Karjalan kaivauksilta. Kustantaja Vuoksen Vartio. 291 s.) Christian Carpelan.

PDF

Numero 2/2007

Kerkko Nordqvist & Oula Seitsonen: Äyräpään ja Pälsin jäljillä - Arkeologisia tutkimuksia Säkkijärvellä ja Vahvialassa.
Teemu Mökkönen & Oula Seitsonen: Viro lahden pyyntikulttuurien inventointi vuonna 2005.
Ulla Moilanen & Timo Moilanen & Timo Muhonen: Kremaatioprosessin tarkastelua kokeilujen kautta.
Matkakertomus: Lembah Bujang - Arkeologinen museo ja muinaisjäännösalue Luoteis-Malesiassa. Jukka Palm.
Kirja-arvostelu: Karhun kannoilla - In The Footsteps of the Bear. Nora Kivisalo.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta.

PDF

Numero 1/2007

Katariina Nurminen: Kalanluulöytöjä Suomen neoliittisilta asuinpaikoilta.
Sami Raninen: Kovia ja nimekkäitä miehiä. Persoonan konstituutio rautakaudella.
Jouko Pukkila: Raudanvalmistuspaikkojen aJoltuskysymyksiä - eikö rautakaudella valmistettukaan rautaa.
Keskustelua: Seulonta ja otanta eläinosteologisessa tutkimuksessa: käytännön kokemuksia ja metodista pohdintaa. Anna-Kaisa Puputti.
Keskustelua: Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys: mitä tapahtuukaan digikuvilleni projektini päätyttyä. Tuija Kirkinen.
Matkakertomus: Tiksi - Neuvostoliittolaisen tiedekaupungin kohtalo. Oula Seitsonen.
Lektio: Death in the Bolivian High Plateau: Burial and Tina W aku Society. Antti Korpisaari.
Lektio: Informationsarbete och organisation av information i arkeologisk kontext. Isto Huvila.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta.

PDFNumero 4/2006

Henrik Asplund: Muinaisranta etääntyy LounaisSuomessa - Geologian vai arkeologian ongelma?
Visa Immonen: Ars archaeologica - Katsaus muinaistieteeseen kirjallisuuden, kuvataiteiden ja teatterin pauloissa.
Marita Kykyri: Kauppatorin toriparkki: Kaupunkiarkeologiaa Kotkansaarella.
Keskustelua: Peurasaaria ja outoja kirjaimia. Christian Carpelan & Pirjo Uino.
Seminaarikatsaus: 1 - QMDAA: Arkeologeista tietokonenörteiksi. Anna-Kaisa Puputti & Tiina Äikäs.
Seminaarikatsaus: Kaaosta ja kvartseja fadon tahdissa. Ulla Rajala.
Seminaarikatsaus: Sosiaaliset identiteetit puhuttavat. Sanna Lipponen.
Kilja-arvostelu: Tärkeä yleisesitys Viron arkeologian vaihesta. Timo Salminen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta.

PDF

Numero 3/2006

Sami Raninen: Tuskan teatteri Turun Kärsämäessä. II osa: Väkivalta varhaisrautakauden kontekstissa.
Markus Hiekkanen: Helminauhoja uuden ajan alkupuolen haudoissa.
Keskustelua: Konekaivun valvonta ja sen dokumentoinnin monet käytännät. Titta Kallio ja Sanna Lipponen.
Keskustelua: Muinaismuistolain alkujuurilla - Vuoden 1429 suuri pohjaläytätapaus. V.-P. Suhonen.
Kirja-arvostelu: Balttilais-suomalaista rautakauden tutkimusta. Katariina Nurminen.
Kirja-arvostelu: Kuvauksellisia kiviräykkiäitä. Riikka Mustonen.

PDF

Numero 2/2006

Petri Halinen: Maaperänäytteitä seidan juurelta.
Teemu Mökkönen & Kerkko Nordqvist: Opettaja Sokolovin kivikauden kokoelma Karjalankannakselta.
Tapani Tuovinen: Stratigrafinen työkalu Matrix Builder Turun kaupunginkirjaston tontin kaivauksissa.
Keskustelua: Suomesta löytyneet jälkiswidryläiset piikärjet ja mesolitikumin tutkimus. Hannu Takala, Janno Kankaanpää & Tuija Rankama.
Keskustelua: Oliko Helsingin Pornaistenniemellä keskiajalla linna? V.-P. Suhonen.
Lektio: Arkeologisen dokumentoinnin merkityksestä. Petri Halinen.
Kirja-arvostelu: Punainen kirja Oulun kaupunkiarkeologiasta - konunentteja ja keskustelunaiheita. Liisa Seppänen.
Seminaarikatsaus: SACRA - eli kalliotaidetta Kalaharin reunalla. South African Conference on Rock Art, Kimberley, Etelä-Afrikka, 12.-17.2.2006. Antti Lahelma
Haastattelu: Professori emeritus Unto Salo. Hanna-Maria Pellinen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta.

PDF

Numero 1/2006

Oili Forsberg: Jänisjoen reitin varhaisin asutus - inventointituloksia Värtsilästä ja Laatokan pohjoispuolelta.
Kati Salo: Hammastutkimuksen mahdollisuudet arkeologiassa.
V.-P. Suhonen: Suomen keskiaikaiset linnat ja naiset. Esimerkki keskiajan asiakirjalähteiden katvealueesta.
Keskustelua: Lisiä tietoihin Pohjois-Karjalan säleistä ja säle-esineistöstä. Esa Hertell & Mikael A. Manninen.
Keskustelua: Pullin tyypin nuolenkärjet. Hannu Takala.
Keskustelua: Arkeologit idässä, kommentti Eva Ahlin arvioon. Timo Salminen.
Seminaarikatsaus: Ihmisyys, inhimillisyys ja ihmiskunta: Theoretical Archaeology Groupin konferenssi 19.-21.12.2005 Sheffieldissä. Ulla Rajala.
Ajankohtaista: Karttoja kaikille. Miikka Haimila.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta. Hanna-Maria Pellinen ja Miikka Haimila.

PDFNumero 4/2005

Tiina Äikäs ja Janne Ikäheimo: Hiilen murusia ja muutama palanut kivi.
Oula Seitsonen: Mesoliittinen ja neoliittinen kiviteknologia Räisälä Juoksemajärvi Westend -asuinpaikalla.
Risto Nurmi: Hiljainen todistaja. Limingan Värminkosken kuppikiven ajoituksen pohdintaa.
Sami Raninen: Tuskan teatteri Turun Kärsämäessä. Ajatuksia ja sitaatteja roomalaisesta rautakaudesta. I osa: Maarian Kärsämäki ja Itämeren maailma.

PDF

Numero 3/2005

Muistokirjoitus: Elvi Linturi 1947-2005. Pirjo Uino.
Antti Korpisaari: Bolivian Pariti-saaren Tiwanaku-keramiikkauhrit.
Timo Salminen: Uralilais-altailaisuus suomalaisessa arkeologiassa.
Heini Kirjavainen ja Jaana Riikonen: Tekstiilien valmistuksesta Turussa myöhäisrautakaudella ja keskiajalla.
Hannu Takala: Hevosenkenkäsolki Muolaasta.
Keskustelua: Muutama sana Sastamalan esihistoriasta. Unto Salo.
Haastattelu: Janne Ikäheimo ja Vesa-Pekka Herva, Fennoscandia Archaeologican uudet päätoimittajat. Sanna Lipponen.
Kirja-arvostelu: Doktorsavhandling om finländska, arkeologiska forskningen i Ryssland 1870-1935. Eva Ahl
Kirja-arvostelu: Keskiaikaisen Lundin kaupungin rahalöytöjen perusteos. Markus Hiekkanen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta. Hanna-Maria Pellinen.

PDF

Numero 2/2005

Petro Pesonen: Sarvingin salaisuus – Enon Rahakankaan varhaismesoliittinen ajoitus.
Miikka Tallavaara: Arkeologisen kiviaineiston nodulianalyysi. Sovellusesimerkki Rääkkylän Vihin kampakeraamisen ajan asuinpaikan piikivimateriaaliin.
Risto Nurmi: Elämä on peliä – tai sitten ei. Historiallisen ajan omavalmisteisten "pelinappuloiden" tulkintaa.
Kimmo Kyllönen: Kokeellista vai kokeilevaa arkeologiaa?
Keskustelua: Vielä kivikautisesta sodankäynnistä: Oula Seitsonen.
Keskustelua: Eräitä tarkennuksia Kymenkartanon historiaan. V.-P. Suhonen.
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä. Paula Kouki, Sanna Lipponen ja Hanna-Maria Pellinen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta. Paula Kouki, Sanna Lipponen, Hanna-Maria Pellinen ja Eeva Raike.

PDF

Numero 1/2005

Muistokirjoitus: Ari Pekka Siiriäinen 1939-2004. Christian Carpelan ja Mika Lavento.
Paula Purhonen: Kokemuksia muinaismuistolaista 30 vuoden ajalta.
Marianne Schauman-Lönnqvist: Muinaismuistolain käytännön soveltamista.
Ulla Lähdesmäki: Muinaismuistolaki maakuntamuseon näkökulmasta.
Mika Lavento: Muinaismuistolaki 40 vuotta – tutkimuksen näkökulma.
Lektio: Lahden Ristola ja Etelä-Suomen vanhin asutus. Hannu Takala.
Lektio: Asutushistoriallisen nimistötutkimuksen kaksi linjaa. Timo Alanen.
Keskustelua: Reliikki, relikti – jäännös, jäänne. Arkeologeilla sanat sekaisin. Christian Carpelan.
Pirjo Uino: Korjaus ja täydennys.
Kirja-arvostelu: Sastamala ja suuri maailma – avarien horisonttien paikallishistoria. Sami Raninen.
Keskusteltua: Keskustelua Susiluolasta. Hans-Peter Schulz vs. Hanna-Maria Pellinen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta. Hanna-Maria Pellinen ja Miikka Haimila.

PDF

Takaisin ylösNumero 4/2004

Antti Lahelma & Joonas Sipilä: Pasifistiset pyyntikulttuurit? Sodan paradigmateoria ja kivikauden Suomi.
Marita Kykyri: Kyminlinnaa tutkimassa. Kotkan Kyminlinnan linnoitusalueen arkeologisista tutkimuksista.
Terhi Ketolainen: Stressiä, painetta vai liikaväestöä? -Demografinen näkökulma neoliittisen transition selittämisessä.
Kolumni: Tasa-arvoisia kulttuurikuvia – eli mitä jo Pälsi sanoi miesten ja naisten töistä? Oula Seitsonen.
Seminaariraportti: Suomalais-venäläinen arkeologisymposiumi Pushkinin maisemissa. Ensikertalaisten kokemuksia. Mervi Suhonen ja Teemu Mökkönen.
Niksinurkka: Kokoonpantava piirustuskehikko. Kai Nikulainen ja Hanna-Maria Pellinen.
Ajankohtaista: Uutisia meilta ja maailmalta. Paula Kouki ja Hanna-Maria Pellinen.

PDF

Numero 3/2004

Muistokirjoitus: C. F. Meinander In Memoriam. Torsten Edgren
Jouni Taivainen: Rautakaudelta keskiajalle – Retulansaaren metsistä, pelloilta ja kylämäeltä.
Sami Viljanmaa: Ehjää liuske-esineistöä asuinpainanteista – kätkettyjä muinaiskaluja.
Oula Seitsonen: Esihistoriallisen ihmisen liikkeitä – tapaustutkimus Kurkijoelta.
Kolumni: "Kuvunja chungu" -itsemurha. Vesa Laulumaa.
Keskustelua: Miksi? Unto Salo
Kirja-arvostelu: Kaupunkia pintaa syvemmältä. Antti Suna.
Seminaariraportti: Onko arkeologian historia arkeologien? Visa Immonen.
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytteitä. Hanna-Maria Pellinen
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta: Hanna-Maria Pellinen.
Muinaistutkijan näyttelykalenteri.

PDF

Numero 2/2004

Helmut Bergold, Mathias Bäck, Mikael Johansson, Hanna Menander, Marianna Niukkanen, Carita Tulkki and Ulrika Wallebom: Handled with care – on the typology and symbolism of redware pottery.
Markku Niskanen & Juho-Antti Junno: Paleoliittisen kauden eurooppalaisten ruumiin koko.
Janne Hymylä: Rituaalit ja polttokenttäkalmistot. Teoreettista ja metodologista pohdintaa.
Keskustelua: Karjala-romantiikka nykyarkeologian termein. Mervi Suhonen.
Kirjaesittely: Keihäänkärkiä myöhäisrautakautisessa yhteiskunnassa. Anna Väänänen.
Ajankohtaista: Uutisia meilta ja maailmalta. Paula Kouki ja Hanna-Maria Pellinen.

PDF

Numero 1/2004

Markku Niskanen: Nykyihmisen evoluutio, ekspansio ja mahdollinen risteytyminen Euroopan Neandertalien kanssa.
Oula Seitsonen: Viipurin Häyrynmäen kivikautinen asuinpaikka.
Esa Mikkola: Pälkäneen Pyhän Mikaelin kirkon kaivaukset vuonna 2003.
Kolumni: Myöhäistä kiviesineiden käyttöä Siperiassa ja Alaskassa – satunnainen esimerkki Kodiakilta. Oula Seitsonen.
Keskustelua: Post scriptum. Minna Lönnqvist.
Keskustelua: Kissa pöydälle – mutta kynsiä pelkäämättä. Markus Hiekkanen.
Arvostelu: Karjalan ensimmäiset vuosituhannet. Ville Laakso.
Arvostelu: Hämmentävä kokoelma Kalannista. Visa Immonen.
Seminaarikatsaus: Arkeologian teoria ja historia – yhteispohjoismainen jatkokoulutusseminaari Petrassa, Jordaniassa 3.-10.11.2003. Paula Kouki ja Visa Immonen.
Ajankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta. Paula Kouki ja Hanna-Maria Pellinen.

PDFNumero 4/2003

Päivi Maaranen: Pienmaiseman hoidon suunnittelusta ja toteuttamisesta: esimerkkinä arkeologiset kulttuuriperintökohteet.
Sami Raninen: Länttä, etelää, itää – hajapohdintoja rautakaudesta.
Anu Kehusmaa: Arkeologiaa Irlannissa.
Keskustelua: Kuinka maisterista tohtori? Näkökohtia jatkokoulutuksen lyhyeen historiaan ja epävarmaan tulevaisuuteen. Mika Lavento
Keskustelu:
Eväitä arkeologian jatko-opiskeluun. Helsinkiläisen postdoktorandin reflektointia. Minna Lönnqvist
Keskustelua:
Suomalaiset, baskit ja foinikialaiset Euroopan esihistoriassa. Jukka Luoto
Keskustelua: Pörnullbacken – ett brandgravfält eller brandgropgravar? Anna Wickholm
Arvostelu: Baltian väkivaltainen käännytys 1200-luvulla – ja aikalaiskuvauksia myöhemmästä arkeologisesta aineistosta. Markus Hiekkanen
Ajankohtaista:
Valtionarkeologi Paula Purhonen – henkilökuva ja haastattelu. H.-M. Pellinen

PDF

Numero 3/2003

Elsa Hietala: Liedon Sauvalan Ylipää - Perusteellisesti tutkittu polttokalmisto?
Georg Haggrén, Henrik Jansson ja Aki Pihlman: Snappertunan Kullåkersbacken – Unohdettu tutkimuskohde unohdetulla paikalla.
Pirjo Hamari: Muinaisjäännösrekisterin uudistuksia Museovirastolla.
Kolumni: Lampun henki. Janne Ikäheimo
Arvostelu: Etruskeista suomalaisvoimin. Eeva-Maria Viitanen
Arvostelu: Menneisyyden tutkimuksen menetelmiä. Hanna-Maria Pellinen
Arvostelu: Mayahieroglyfeistä suomeksi. Katja Kuuramaa
Ajankohtaista: Mitä suomalaiset arkeologit tutkivat? Katsaus meneillä oleviin tutkimushankkeisiin. Hanna-Maria Pellinen
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä. Pirjo Hamari

PDF

Numero 2/2003

Anna Wickholm ja Sami Raninen: Rautakautinen riesa – polttokenttäkalmistojen problematiikkaa.
Eeva Raike ja Miikka Haimila: Moninaisia kenttätöitä Ala-Satakunnan Lapissa kesällä 2002.
Mika Lavento ja Vesa-Pekka Herva: Quo Vadis, arkeologia? Arkeologian teorian suuntaviivoja uuden vuosituhannen taitteessa.
Sanna Kivimäki: Kontrollista kohtaamiseen: arkeologian muuttuva suhde "toiseuteen".
Keskustelua: Onko arkeologian jatko-opiskelu piimää? Mervi Suhonen
Seminaariraportti:
Arkeologipäivät Kokemäellä. Hanna-Maria Pellinen
Ajankohtaista:
Muinaisjäännöstietokanta tekeillä Tarton yliopistossa. Timo Salminen

PDF

Numero 1/2003

Jussi-Pekka Taavitsainen: Lapinraunioiden kronologis-funktionaalisten kysymysten hahmottelua – uusia AMS-ajoituksia Keski-Suomen palaneesta luusta.
V.-P. Suhonen: Porvarinlahden kalkkiuunit.
Kristiina Korkeakoski-Väisänen: Arkeologia tarvitsee humanistisia tieteitä, luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä, lääketiedettä... Mitä arkeologi tarvitsee?
Arvostelu: Arkeologinen hypermedia: taidetta, tosiseikkoja, artefaktituotantoa. Mika Lavento & Mervi Suhonen
Arvostelu: Kivikauden tutkimuksen uudisraivio. Eero Muurimäki
Keskustelua:
"Rekonstruktion" monet merkitykset. Rauno Vaara
Ajankohtaista:
Valmistuneita opinnäytteitä. Pirjo Hamari & Eeva Raike

PDFNumero 4/2002

Markku Niskanen: Neandertalien kohtalo ja eurooppalaisten nykyihmisten alkuperä
Visa Immonen: Puulusikka Lestijärveltä pronssi- ja rautakauden taitteesta
Minna Leino: Vedenalaisen takymetrin koekäyttöä Suomessa vuosina 2001 – 2002
Juha Ruohonen: Väliaikaista kaikki on vaan? - historiallisen ajan hautasaaret arkeologisina kohteina
Petri Halinen: Enontekiön Markkinan tuvan ajoituksesta
Markus Hiekkanen: Keskiajan arkeologian eurooppalainen suurkatselmus – Medieval Europe Basel 2002
Kolumni: Suomen arkeologisen seuran syntymävaiheita, Matti Huurre
Arvostelu: Suomen varhaisimmat asumukset, Hannu Kotivuori
Arvostelu: Talo talon takana ja palasia sisällä, Petri Halinen

PDF

Numero 3/2002

Pirjo Hamari ja Eeva Lahti: Jatkuuko kiviesineiden käyttö pohjoisessa historialliselle ajalle? Erään paradigman elämää
Timo Salminen: Suomenkielistä muinaistutkimusta? Arkeologisen käsitteistön ja kielenkäytön muotoutuminen tutkimusongelmana
Jukka Palm & Hanna-Maria Pellinen: Historiallisen ajan maaseutuarkeologiaa Pernajassa
Tiina Jäkärä: Euran Luistarin kalmiston haudoista otettujen puunäytteiden analyysi
Christian Carpelan: Pähkinäsaaren rauhan rajan linjauksesta myöhäisrautakautisen arkeologisen aineiston valossa
Kolumni: Sähköankeriaiden paluu, Janne Ikäheimo
Keskustelua: Mikä on "rekonstruktio"? Eero Muurimäki
Arvostelu: Suomalaista ympäristötutkimusta Turussa, Markus Hiekkanen
Arvostelu: Entisen vaivat: magnum opus tautien historiasta, Leo Paljärvi

PDF

Numero 2/2002

Aivar Kriiska: Rannikolta saaristoon – Viron rannikon kivikautisen asutuksen synty ja kehityksen yleispiirteet
Ari Siiriäinen: Arkeologiaa Bolivian Amazoniassa – Inkoja ja sademetsäintiaaneja
Päivi Maaranen: Maiseman monet kasvot: ihmisen muinaisen toimintaympäristön tarkastelua maisematutkimuksen näkökulmasta
Rauno Vaara: Menneisyyden elävöitys ja arkeologisten "rekonstruoiden" problematiikka
Elsa Österberg: Koivuntuohitervan valmistus kivikautisin menetelmin ja prosessin jäljet arkeologisessa löytöaineistossa
Muistokirjoitus: Matti Manner s. 5.5. 1925, k. 14.3. 2002 Suomussalmella, Matti Huurre
Arvostelu: Sveikkailijoiden matkassa, Patrik Franzen
Arvostelu: Schvindtin elämä, toinen kerta, Ville Laakso
Arvostelu: Maiseman muisti palautuu, Eero Muurimäki
Arvostelu: Hylkeen pyytäjistä kauppiaisiin, Petri Halinen

PDF

Numero 1/2002

Vadim Adel: Tampereen Reuharinniemen lapinraunioiden tutkimukset
Tanja Tenhunen: Mistä, miksi, miten – makrofossiilianalyysi arkeologiassa
V.-P. Suhonen: Aborg ja Vreghdenborg
Mikael A. Manninen ja Taarna Valtonen: Havaintoja esihistoriallisesta kvartsin käytöstä Utsjoen Paistunturissa
Henrik Asplund ja Leo Paljärvi: Tuloksia GPS-paikantimien testauksesta Hattulan Retulansaaren arkeologisessa inventoinnissa
Kolumni: Semi-narrit seminaarissa, Janne Ikäheimo
Keskustelua: Mikä vaivaa arkeologian ja luonnontieteiden yhteistoimintaa, Mika Lavento ja Högne Junger
Arvostelu: Kaikki Etelä-Skandinavian esihistoriasta, Eero Muurimäki
Korjauksia

PDFNumero 4/2001

Aslak ja Ante Aikio: Heimovaelluksista jatkuvuuteen – suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen
Jukka Kylli: Maa kohoaa, mutta miten?
Heikki Simola: Kallioon piirretyt kuvat: retki Äänisen kalliopiirrosten maailmaan
Markus Hiekkanen: Islannin pohjoismainen arkeologikongressi
Kolumni: Niistä Lappalaisista, Matti Huurre
Keskustelua: Vastaukset Janssonin ja Hertellin kommentteihin neandertalien ja varhaisten nykyihmisten fyysisestä voimasta ja suorituskyvystä, Markku Niskanen
Arvostelu: Hoidollisia ohjeita ja vähän muutakin, Eeva Raike
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä, Pirjo Hamari

PDF

Numero 3/2001

Teemu Mökkönen: Hauki on kala – Saimaan vesistöalueen kivi- ja varhaismetallikautinen osteologinen aineisto
Riitta Rainio: Esihistoriallisia soittimia – musiikkiarkeologinen katsaus Suomen esihistoriallisen ajan löytöaineistoon
Vesa-Pekka Herva: Miinoja avioliittokentässä: yksilö ja seksuaalisuus Suomen esihistoriassa
Teemu Kokko: Arkeologia ja teoria sodankäynnistä: nominaaliarkeologiaa?
Karim Peltonen: "Aerial archaeology – Into The Future" -seminaari
Kolumni: Kaikki paitsi pönötys on turhaa..., Janne Ikäheimo
Keskustelua: Hämeestä ja Hämeen vierestä, Unto Salo
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä, Pirjo Hamari

PDF

Numero 2/2001

Antti Lahelma: Kalliomaalaukset ja shamanismi. Tulkintaa neuropsykologian ja maalausten sijainnin valossa
V.-P. Suhonen: Karjaan Junkarsborg
Kaisa Lehtonen: "Ryssänhautojen" arvoitusta ratkaisemassa
Kolumni: Arkeologi – Arkeofiili – Arkeopaatti, Matti Huurre
Keskustelua: Radiohiiliajoituksesta, Christian Carpelan
Keskustelua: Tieteiden välisestä viestinnästä ja sokeista pisteistä, Aslak Aikio
Arvostelu: Hämeen käräjät I, Kaisa Häkkinen
Arvostelu: Ristin ja Olavin kansaa, Terhi Mikkola

PDF

Numero 1/2001

Jukka Kylli: Asutussysteemi ja toimeentulo muinaisessa Espoossa ja lähiympäristössä
Minna Lönnqvist: Aika-avaruus ja arkeologia
Raija Ylönen-Peltonen: Lähi-itä opettaa – kaivauskokemuksia Jabal Harûnilta Jordaniasta
Päivi Maaranen: Puuistutuksia ja piikkilankaa
Kolumni: Katetri ym., Janne Ikäheimo
Keskustelua: Päästätkö Ludwigin sisään? Vesa-Pekka Herva & Mika Lavento
Keskustelua: Näkökulma Lähi-idästä: kommentti Markku Niskasen artikkeliin, Henrik Jansson
Keskustelua: Maalaisjärjen näkökulma, Esa Hertell
Arvostelu: Katsaus Itämeren hylkeenpyyntiin, Antti Halkka & Kristiina Mannermaa
Arvostelu: Luistari IV, odotettu päätösosa, Petri Halinen

PDFNumero 4/2000

Christian Carpelan: Sivullisen mietteitä kalliokuvien äärellä
Erko Mikkola: Nomadien sedentarisoituminen – nabatealaiset Petrassa
Niklas Stenbäck och Jan Storå: Nya undersökningar vid Jettböleboplatsen på Åland
Mirja Miettinen: Jakob Tegengren 1875-1956. Kirjailija, runoilija, pankinjohtaja, amatööriarkeologi
Kolumni: Inventoinnista ja paikannimistä, Matti Huurre
Arvostelu: Vesilahden Laukko (Vesilahden Laukko – Linna, kartano, koti. Archaeologica Medii Aevi Finlandiae IV. Toim. Uotila, K., 2000. Turku), Karim Peltonen
Arvostelu: Lauri Nautelan museo Liedossa, Päivi Pykälä-aho
Keskustelua: Arkeologian tila ulkopuolisen silmin, Aslak Aikio
Keskustelua: Tutkija ja jännittävät kuriositeetit, Timo Salminen
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä, Pirjo Hamari

PDF

Numero 3/2000

Paula Kouki: Polvijärven Multavierun asuinpaikan geokemialliset analyysit
Markku Niskanen: Neandertalien ja Euroopan varhaisten nykyihmisten fyysinen voima ja suorituskyky
Antti Korpisaari: The underground burials of Qiwaya and Tiraska, Bolivia
Lasse Mattila: Kuinka kauas nuoli lentää?
Kolumni: Ilmainen idea, Janne Ikäheimo
Keskustelua: Mikä olikaan suomalaisen arkeologian tila? Oili Räihälä
Arvostelu: Jos metsään haluat mennä nyt... (Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toim. Maaranen, P. & Kirkinen, T. Jyväskylä 2000), Janne Ikäheimo ja Jari Okkonen
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä, Pirjo Hamari

PDF

Numero 2/2000

Rauno Vaara: Yli-Iin Kierikin kivikautinen kylä – asumuskonstruktiot 1998-1999
Timo Jussila: Pioneerit Keski-Suomessa ja Savossa. Rannansiirtymisajoitusmenetelmien perusteita ja vertailua
Teemu Mökkönen: Saimaan vedenkorkeuden vuodenaikaisvaihtelut nykyistä lämpimämmässä ilmastossa
Tuija Rankama: Kokemuksia yhteysdokumentoinnista Utsjoen Ala-Jalvessa
Minna Hautio: Kuoppa pohjalla vai pohja kuopalla
Vesa-Pekka Herva: Kadonneen elämän metsästäjät: materiaalinen kulttuuri ja monien merkitysten mysteerit
Kolumni: "Saksilla! - Puukolla! - Eipä ku veihellä! Matti Huurre
Keskustelua: Näkemyksiä Suomen arkeologian alennustilasta, Mika Lavento
Keskustelua: Terveen järjen jäljillä: uskotko enkeleihin? Vesa-Pekka Herva
Keskustelua: Derek Fewsterin vastineen johdosta, Timo Salminen
Arvostelu: Matka kivikauteen CD-ROM, Petteri Pietiläinen
Arvostelu: Entisen Kalannin uusi esihistoria, Juha-Matti Vuorinen

PDF

Numero 1/2000

Johannes (Janne) Karvonen (7.1.1967-11.12.1999), Tapani Rostedt
Minna Koivikko: Hukkunut kivikausi – vedenalaiset asuinpaikat, uusi muinaisjäännöstyyppi
Veijo Minkkinen: Kalastusvälineiden levintä Suomessa maalöytöjen perusteella
Heikki Simola: Polttolämpötila ja keramiikan kestävyys – loppuuko keskisellä rautakaudella keramiikan valmistus vai sirpaleiden syntyminen?
Tuula Heikkurinen-Montell ja Leena Koivisto: Lapin Sammallahdenmäki – Suomen uusin maailmanperintökohde
Kolumni: Ar-geologin professio, Janne Ikäheimo
Keskustelua: Muinaistutkijat suomalaisia etsimässä, Timo Salminen
Keskustelua: Lisiä muinaisuuden poliittisuuteen, Derek Fewster
Arvostelu: Opas, oppikirja vai johdatus aiheeseen? Petri Halinen
Arvostelu: Kalliomaalausajoitusten kanonisointi ja kalibrointi, Leena Lehtinen
Ajankohtaista: Vrouw Maria, Petri Halinen
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä, Pirjo Hamari

PDF

Takaisin ylösNumero 4/1999

Petteri Pietiläinen: GIS-analyysi keskiaikaisen Etelä-Karjalan jatulintarhoista
Veli-Pekka Suhonen: Porvoon Husholmenin alkuperä
Korjauksia
Eero Jarva: Kaksi kypärää A. M. Tallgrenin liminaalitilassa
Georg Haggrén, Mika Lavento, Marianna Niukkanen: Kaupunkiarkeologia 1990-luvun Suomessa
Henrik Asplund: The Identity and Frontline of Archaeology – Mixed Notes from a BSAAN Seminar
Jalo Alakärppä: Kuoppa-asumusten lämmityskokeilu Kierikissä
Kolumni: Arkeologian laitos silloin enne, Matti Huurre
Arvostelu: Nuukuus nurkkaan Laihialla – kunnan kulttuuriteko: tyylikäs Laihian esihistoria, Päivi Kankkunen

PDF

Numero 3/1999

Maria Inkiläinen: Nukkumajoki 2 – saamelaiskylä sukupuoliarkeologisena tutkimuskohteena
Jouni Taivainen: Paluu menneisyyteen – Tyrvännön asutushistoriaa rautakaudelta keskiajalle
Janne Saavalainen: Kalliomaalauksemme – uskontoarkeologisen tutkimuksen lähtökohtia
Marita Kykyri: Kulttuurikerrokset suurennuslasin alla – esimerkki kerrosanalyysistä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista
Panu Nykänen ja Petri Nykänen: Pään luita Pälkäneen vanhan kirkon kaivauksesta 1992
Kolumni: Pieniä Marioita Serviuksen muurissa, Ulla Rajala & Juha-Matti Vuorinen
Keskustelua: Tiedettä! Suomalainen arkeologia alennustilassa, Vesa-Pekka Herva
Kirja-arvostelu: Akateeminen väitöskirja vai viimeistelemätön kotiseutututkimus? Mihin yliopistojen tulosvastuu ohjaa tutkimusta? Georg Haggrén
Kirja-arvostelu: Kirja Viron arkeologisista luukammoista, Anders Tvauri
Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytetöitä, Pirjo Hamari

PDF

Numero 2/1999

Timo Ylimaunu: Pohjanrannan metallikaudesta – etnisyysongelma
Petri Halinen: Esihistorialliset saviastiat ovat olleet pyöreitä
Janne Ikäheimo: Kuoppa keramiikassa – käytännöllinen koriste?
Panu Nykänen: Arkeologia vuosituhannen vaihteessa
Kari Uotila: Suomen keskiaikaiset esilinnat
Kolumni: Ajanlaskua suomalaisittain, Matti Huurre
Keskustelua
: Mitä Susikopinharjulla tapahtui? Timo Miettinen
Keskustelua: Kaupunkiarkeologisista pelastuskaivauksista, Aki Pihlman
Keskustelua: Kaupunkiarkeologisen tutkimuksen edistysaskelia, Georg Haggrén, Mika Lavento, Marianna Niukkanen
Keskustelua: Soikeiden tuluskivien tulkinnasta, Unto Salo
Keskustelua: Symboliikan monitahoisuus, Hanna-Maria Pellinen
Arvostelu: Suomen varhaiskristillisyyden kokonaisesitys ilmestynyt, Jukka Luoto
Arvostelu: Uskonto arkeologisen tutkimuksen kohteena, Tom Sjöblom
Esittely: Suomen keskiaikaiset esilinnat, Päivi Luppi
Ajankohtaista, Pirjo Hamari

PDF

Numero 1/1999

Petro Pesonen: Rekikylä – kivikautinen kylä Ylikiimingissä
Raija Ylönen: Ristiretkiaikaiset ruumishaudat lasten aseman kuvastajina
Hanna-Maria Pellinen: Soikeiden tuluskivien konteksti
Esa Mikkola: Halikonjokilaakson rautakautiset muinaisjäännökset eli inventoinnin ihmeellinen maailma
Marita Kykyri: Stratigrafiset yksiköt ja historiallinen menneisyys – yksiköiden tulkinnasta ja siihen liittyvistä ongelmista
Mika Lavento ja Georg Haggrén: Keskiajan tutkimista ja tuhoamista Turussa
Kolumni: Kontaktiseminaari englantilaisittain – TAG 98, Ulla Rajala ja Juha-Matti Vuorinen
Arvostelu
: Kivikauden Suomi, Eero Muurimäki
Arvostelu
: Johdatusta skandinaaviseen mytologiaan, Sanna Jokela

PDFNumero 4/1998

Eero Jarva: Identiteetistä, innovaatiosta, immigranteista.
Markku Niskanen: Uralilaisen kieliperheen alkuperä fyysisen antropologian näkökulmasta.
Kalevi Wiik: Suomalaiset juuret: Miksi lainasanatutkimus ei riitä?
Hans-Peter Schulz: Suomen varhaismesoliittisen pioneeriasutuksen alkuperästä.
Markku Torvinen: SÄR 1 -keramiikkaa käyttänyt väestö – etnisiä kysymyksiä.
Mika Lavento: Sisämaan vanhemman metallikauden väestö tutkimusongelmana.
Jari Okkonen: Pohdintoja rannikon pronssikulttuurin pohjoisrajasta.
Markku Mäkivuoti: Ajatuksia ja kysymyksiä Pohjanrannan vanhemmasta rautakaudesta.
Pirjo Hamari: Vanhemmat markkinapaikat ja Pohjois-Suomen rautakautinen asutus.
Pirjo Uino: Karjalaisten alkuperän tutkimusongelmia.
Jukka Luoto: Baltian ja Suomen vasarakirveskulttuurien rooli itämerensuomalaisten kansojen muodostumisessa.
Minna Lönnqvist: Arkeologinen entiteetti ja etnisyys.
Christian Carpelan: Väestöliikkeistä – luonnostelua keskustelun pohjaksi.
Timo Salminen: Kysynnän ja tarjonnan laki arkeologiassa – suomalaisten toivotut ja löydetyt juuret.
Petri Halinen ja Mika Lavento: Arkeologian päivien 16.-17. esitelmien yhteydessä käyty keskustelu.

PDF

Numero 3/1998

Marjut Jalkanen-Mäkelä: Pan-andisten kulttuurien ja inkakeskusten vesirakenteet.
Minna Hautio: Typologian käyttöarvosta (keramiikan) tyylillisten muutosprosessien tutkimisessa.
Vadim Adel: Vammalan Sastamalan kirkon ympäristön kulttuurimaisemainventointi 1997.
Pekka Ihalainen ja Timo Jussila: Esihistoriallisen keramiikan huokoisuustutkimuksia.
Marita Kykyri: Linna-arkeologiaa Kastelholmassa.
Martti Koponen: Ekologinen arkeologia:eräs esimerkki Afrikasta.
Henrik Asplund: BSAAN (?) - A Network for Archaeology in the Baltic Sea Area.
Matti Huurre: Kolumni: Merovinki vai merovingi.
Heikki Matiskainen: Kirja-arvostelu: Ihmisen jäljet Satakunnan luonnossa.
Silja Salminen: Kirja-arvostelu: Arkeologian Maastotöiden perusteet.
Pirjo Hamari: Ajankohtaista.

PDF

Numero 2/1998

Tiina Jäkärä: Tutkimuskohteena hautarakenteet – esimerkkinä kaksi varsinais-suomalaista ruumiskalmistoa.
Kenneth Lönnqvist: Antiikin rahat – arkeometallurgian näkökulmasta.
Marianna Niukkanen: Helsingin pienoishistoriaa Presidentinlinnan sisäpihalla.
Janne Vilkuna: Neljä vastausta kysymykseen "Keitä olemme".
Rauno Vaara: Theran pyhäköiden maalliset esineet.
Janne Ikäheimo: Sponsoroitua muinaistiedettä Internetissä.
Juha-Matti Vuorinen: Pommimiehen muistelma.
Mika Lavento: Kirja-arvostelu: Fra ting till tekst.
Petri Halinen: Kirja-arvostelu: Arkeologi i Mittnorden.
Markku Korteniemi: Keskustelua: Jätinkirkkojen funktiosta.
Tiina Mertanen ja Leena Haila: Keskustelua: Meriarkeologia 2000?

PDF

Numero 1/1998

Nina Strandberg: Rakennukset Kaarinan Hulkkion varhaismetallikautisella ja rautakautisella asuinpaikalla.
Arja Karivieri: Myöhäisantiikin Ateenan lampputuotanto uuden kronologian valossa (sic!).
Marit Åhlen, Tapani Tuovinen och Hans Myhrman: Ett runstenfragment fårn Hitis.
Tapani Tuovinen: Riimukivet.
Petro Pesonen: Vihi – Kampakeraaminen asuinpaikka Rääkkylässä.
Matti Huurre: Baktrialainen kameli.
Ulla Rajala & Juha-Matti Vuorinen: Englantilaisten kanssa marjassa Sisiliassa.
Torsten Edgren: Nuhteleva ja toruva kirje?
Riikka Ihamäki, Henrik Jansson, Minna Koivikko, Matias Laitinen, Petteri Pietiläinen, Kari Virtanen: Ajatuksia St. Mikaelin hylyn viimeisimpien tutkimusten tiimoilta.
Anna Nurmio: Museotyö ei ole pelkkää tutkimusta.
Jukka Luoto: Kirja-arvostelu: Science ja arkeologia
Janne Ikäheimo: Kirja-arvostelu: Käsikirjan kuvatus.
Svetlana I. Kotshkurkina: Kirjaesittely: Uusi tutkimus Karjalan muinaisuudesta.

PDFNumero 4/1997

Petri Halinen: Arkeologian päivät 1997 Hiidenmaalla ja Lammilla.
Mika Lavento: Ajatuksia Sarsan-Tomitsan keramiikan ja Viron tekstiilikeramiikan välisistä yhteyksistä.
Sirkku Pihlman: Rautakautisten yhteisöjen kerroksisuus – kysymyksiä stratifikaatiosta.
Aivar Kriiska: Hiidenmaan esihistoria.
Päivi Luppi: Historiallisen ajan karttojen käyttö Hattulan Lusin kiviladelmien tutkinnassa.
Aino Nissinaho: Eräitä lähimpään naapuruuteen perustuvia alueanalyysikokeiluja varsinaissuomalaisesta asutusaineistosta.
Milton Nunez, Jari Okkonen & Kenneth Gustavsson: On the environmental impact of train oil production on Kökar 3500-1500 cal BP.
Oili Räihälä: Kuoppatalon "merkitys".
Juha-Matti Vuorinen: Rakentamisesta Raision Mullissa rautakauden lopulla ja varhaiskeskiajalla.
Pentti Koivunen: Teoria jätinkirkkojen käyttötarkoituksesta.

PDF

Numero 3/1997

Janne Ikäheimo: Kokeellinen arkeologia ja afrikkalainen keittiökeramiikka.
Sanna Saunaluoma: Paradigman muutos Amazonian kulttuurihistorian tutkimuksessa.
Timo Miettinen: Ovatko kuoppa/kuppikivet uhrikiviä?
Taisto Karjalainen: Lintutornin lintu.
Marita Kykyri: Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnista.
Juha-Matti Vuorinen: Arkeologi: kolmannen sektorin fundamentalisti?
Kati Porra: Iskuryhmästä uusiin töihin.
Ulla Rajala: Arkeologit virtuaalitodellisuudessa.
Kalle Virtanen: Itämeren maiden ensimmäinen meriarkeologinen konferenssi Nynäshamnissa Ruotsissa 24.-27.7.1997.
Mika Lavento: Nordic TAG 1997 – havaintoja ja näkökulmia.
Markku Korteniemi: Peuroista kallioissa.
Heikki Matiskainen: Suomen maatalouden alku?
Minna Sartes: Perniö – kuninkaan ja kartanoiden pitäjä.
Eero Muurimäki: Arvostelu. Dolukhanov, Pavel: The Early Slavs. Eastern Europe from the Initial Settlement to the Kievan Rus.
Helena Ranta: Ajankohtaista. Uudet opinnäytetyöt.

PDF

Numero 2/1997

Matti Huurre: Anne Wikkula (30.6.1954-19.2.1997)
Leena Hiltula: Puhe Anne Wikkulan muistotilaisuudessa 14.3.1997.
Vesa Laulumaa: Polttoviljelyn leviäminen Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan kahden tapaustutkimuksen valossa.
Björn Forsen: Kreikkalaiset anatomiset votiivilahjat antiikin aikana.
Timo Salmininen: V.I. Zausailovin kokoelman levintä ja kysymys arkeologisen kokoelman edustavuudesta.
Petri Halinen: Kaustisen Kankaan asuinpaikka ja punamultahaudat.
Tuija Rankama: Peura kalliossa.
Teemu Mökkönen: Ristiinan inventointi 1996 – Fibulan ja Helsingin yliopiston arkeologian laitoksen yhteistyö.
Jouko Räty: Pakina. Liisa arkeologian ihmemaassa.
Hannu-Matti Wahl: Arvostelu. Hus & Gård.
Hilkka Oksala: Arvostelu. K. Schanche: Gressbakketuftene i Varanger.
Sirkku Pihlman ja Kristiina Korkeakoski-Väisänen: Arvostelu. Aseiden kalistelua jähmeässä yhteisössä.
Petri Halinen: Metallinilmaisimen käyttö arkeologiassa -seminaari Kansallismuseossa.
Helena Ranta: Ajankohtaista. Seminaareja, konferensseja ym.

PDF

Numero 1/1997

Tuija Rankama: Tenojoen vesistöalueen ympäristön ja asutuksen vaiheet – lyhennelmä väitöskirjasta.
Risto Kesseli: Bolivian ylätasangon esihispaniaaniset (1200-1550 jK.) adobehautatornit ja aimarapäällikkökunnat.
Panu Nykänen ja Johanna Seppä: Koivutervan valmistus ja käyttö.
Hilkka Oksala: Vuotos arkeologisena suojelukysymyksenä.
Juha-Matti Vuorinen: Roukkioita tiedustamassa.
Mika Lavento: Piirteitä lähdeaineiston ja tieteen etiikan asemasta postprosessualismissa yleisesti Shanksilla ja Tilleyllä erityisesti.
Eero Muurimäki: Vielä tieteen etiikasta. Vastine Tapio Suhoselle.
Esa Suominen: Hannu Kotivuori: pyytäjistä kaskenraivaajiksi.
Petri Halinen: Hans-Peter Schulz: Pioneerit pohjoisessa.
Helena Ranta: Ajankohtaista: Valmistuneita opinnäytteitä.

PDFNumero 4/1996

Aivar Kriiska: Viron rannikkoalueen asutus ja pyyntikulttuurin erikoistuminen
Martti Linna: Suomen vanhimmista aluejaoista
Ulla Rajala: Kvartsiartefaktien ja asuinpaikan ympäristön välisestä suhteesta – esimerkki Kiukaistenkulttuurin ajalta
Helena Taskinen: Ihminen ja ympäristö
Aino Nissinaho: Eurooppalaista arkeologiaa Riiassa
Pakina: Esihistoria uusiksi, Matti Huurre
Tapio Suhonen: Shanks, Tilley & Öhman
Arvostelu: Inga-Maria Mulk: Sirkas – ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f–1600 eKr, Pirjo Hamari

PDF

Numero 3/1996

Petri Halinen: Arkeologian päivät Saarijärvellä.
Eero Jarva: Ihminen on kaiken mitta – arkeologiassakin.
Tuija Kirkinen: Esihistoriallisen asumuksen tutkiminen GISin avulla – ympäristödeterminismiä vai teknistä determinismiä
Eero Muurimäki: Shanksin ja Tilleyn tieteellinen etiikka – kriittinen arvio.
Milton Nunez: When the water turned salty.
Ari Siiriäinen: Arkeologi vieraassa kulttuurissa: norsu lasikaupassa?
Markku Korteniemi: Muinaisjäännöksien kriteereistä metsäalueella.
Juha-Matti Vuorinen: Arkeologiaa ja väkivaltaa.
Mervi Suhonen: Annika Luther: Bronsåret.
Petri Halinen: Lund Archaeological Review, Institute of Archaeology, University of Lund.
Helena Ranta: Ajankohtaista.

PDF

Numero 2/1996

Petri Halinen: Arkeologisen kirjallisuuden etsintä.
Anna-Liisa Hirviluoto: Yläneen Anivehmaanmäen ja Varsinais-Suomen rannikkoalueen yhteydet viikinkiajalla.
Jukka Moisanen: Kalmistot, tilastotiede – ja mitä muuta?
Markku Mäkivuoti: Väestö- ja kulttuurisuhteet varhaisella ja keskisellä rautakaudella.
Eeva Raike: Venepolttohautaus Suomessa rautakaudella.
Lauri Pohjakallio: Esihistorian näyttely, plussat ja miinukset.
Petro Pesonen: Takymetri arkeologisella kaivauksella.
Leena Lehtinen: Työllisyyskyselyjen tulokset.
Matti Huurre: Muistelmia kivikaudelta.
Päivi Kankkunen: Arvostelu. Journal of archaeological method and theory.
Heikki Matiskainen: Arvostelu. Whither Archaeology? - Papers in honour Evzen Neustupny.
Eeva-Maria Viitanen: Roomalaista propangandaa, tilankäyttöä ja hautoja – päivä klassillisen arkeologian seminaarissa.
Helena Ranta: Ajankohtaista. Uudet opinnäytetyöt.

PDF

Numero 1/1996

Petri Halinen: Teemanumero asumuspainanteista.
Pentti Koivunen: Kodanpohjia ja meripihkaa Kierikistä.
Hannu Kotivuori: Mietteitä alisen Kemijoen kivikauden asuinmuistoista.
Taisto Karjalainen: Outokumpu Sätös ja orov Navolok 16, talo 3.
Petro Pesonen: Posion Kuorikkikankaan asumus.
Aulis Forss: Jätinkirkot – Pohjanlahden pohjoisen rannikkoalueen arvoituksellinen muinaisjäännösryhmä.
Juha-Matti Vuorinen: Mosaiikkielämää Euromuseossa eli mitä minä täällä oikein teen?
Petri Halinen: Pyyntikuoppien tutkimisesta.
Heikki Matiskainen: Nordic TAG -raportti.
Helena Ranta: Ajankohtaista.

PDFNumero 4/1995

Sirkku Pihlman: Vierailu opetusministeriössä 29.9.1995.
Muinaismuistohallinnon hajauttamisneuvottelut
Petri Halinen: SARKS:n syyskokous ja harrastaja-arkeologitapaaminen Kansallismuseossa 30.9.
Lauri Pohjakallio: Terra Tavestorum – hämäläisten maa. Esihistorian näyttely keskiaikaisessa Hämeen linnassa.
Riina Uutinen ja Kalle Heinonen: Liedon Vanhalinnan museo – arkeologinen näyttely.
Maarit Leskelä: Arviointi Vanhalinnan museon arkeologisesta näyttelystä.
Petri Halinen: Lapin maakuntamuseon esihistorian näyttely, Rovaniemi.
Janne Vilkuna: Saarijärven Kivikauden kylä.
Janne Vilkuna: Hämeen museon Pirkanmaan esihistorian perusnäyttely.
Pirjo Dahlbom: Lempäälän kuppikivi.
Janne Vilkuna: Kutsu matkalle menneisyyteen.
Julkaisuja
Tulossa
Seminaari: Vanhojen luiden kertomaa 12.1.1996

PDF

Numero 3/1995

Matti Huurre: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristam arkeologin näkökulmasta.
Varhain Pohjoisessa -projektin tutkijaseminaari
Hilkka Oksala: Kivikauden pohjoiset ihmisyhteisöt vieraina kulttuureina.
Ismo Korteniemi: Mannostutkimuksesta kasvillisuusanalyysiin – luonnontieteen metodeja inventointitutkimukseen.
Petri Halinen: Satakunnan maakuntamuseon esihistorian näyttely, Pori.
Helena Ranta: Turun maakuntamuseon esihistorian näyttely.
Hilkka Oksala: Myanndash – Pohjoiskalotin kalliotaidetta arktisessa keskuksessa. Peurapolku – muinainen pyyntijärjestelmä Tunturi-Lapin luontokeskuksessa.
Lauri Pohjakallio: Suomen kalliomaalaukset kirjana.
Nordic TAG 1992 ilmestynyt.

PDF

Numero 2/1995

Lauri Pohjakallio: Lukijalle.
Eero Muurimäki: Saarijärven museon kivikauden kylän rakennusennallistukset – teoreettista taustaa.
Kirsti Paavola: "Maatumisrauha". Kemiaa ja eettisiä ongelmia.
Mika Lavento: Ovatko relativismi ja portprosessualismi tulleet suomalaiseen 1990-luvun arkeologiaan?
Juri Kokkonen: Tapio Seger 1947-1995.
Dies Mediaevales 1996 Oulussa
Lietuvos Draugija Archeologijos
Ireland and Scandinavia in the Early viking Age. Invitation to Conference
Valtakunnallinen tapaaminen harrastaja-arkeologeille

PDF

Numero 1/1995

Suomen arkeologinen seura ry. Vuosikertomus 1994
Arkeologian päivät Oulussa 7.-8.4.1995
Anne Vikkula: Opetusministeriölle muinaismuistolain uudistamisesta.
Leena Lehtinen: Sopimuksin arkeologian aluehallinnon "aitoon delegoitiin".
Matti Huurre: Pari vuosikymmentä esihistorian perusnäyttelyn tekoa.
Ulla Lähdesmäki: Suomen esihistoria Kansallismuseossa.
Kansallismuseon esihistorian näyttelyn pohjapiirros
Janne Vilkuna: Monumentaalisuuden armoilla. Suomen Kansallismuseon uusi esihistorian perusnäyttely.
Juhani Kostet: 9000 vuotta Suomen alueen historiaa näyttelynä.
Björn Forsen: Meillä on jälleen ikioma esihistoria.
Raija Majamaa: Esihistoriaa etsimässä.
Satu Villikka ja Jyrki Heinämäki: Esihistoriallinen iltapäivä Suomen Kansallismuseossa.
Pirjo Hamari: Opiskelemassa esihistoriaa Kansallismuseossa.
Katri Kaunisto: Kauniita esineitä siististi vierekkäin.
Heikki Matiskainen: The Earliest Settlement in Scandinavia -symposiumi Ystadissa 10.-13.11.1994

PDF

Takaisin ylösNumero 4/1994

Arkeologisen seuran sääntömääräinen vaalikokous
Arkeologisen seuran toimintasuunnitelma vuodelle 1995
Arkeologisen seuran talousarvio vuodelle 1995
Leena Lehtinen: Periferiatoimikunnasta aluetyöryhmäksi
Tuija Rankama: Muutamia ajatuksia kiviteknologiaan liittyvästä terminologiasta
Leena Lehtinen: Tämäkö on Suomen arkeologian tavoite?
Christian Carpelan: Varhain Pohjoisessa – arkeologiseen aineistoon pohjautuva tutkimushanke
Uutisia
Julkaisuja
Saksittua

PDF

Numero 3/1994

Syyskokous kutsu
Sääntömuutosehdotus
Eeva-Liisa Schulz: Kiitos Matti
Petri Halinen: Hupitoimikunta ja periferiatoimikunta
Unto Salo: Avoin kirje Matti Huurteelle
Henrik Asplund ja Teija Tiitinen: Muinaisjäännösten hoito ja perinnemaisemat
Seminaari Suomen keskiaikaisten kirkkojen ajoittamisesta
Helena Partanen: Hitaita ovat herrojen kiireet
Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi
Tapio Suhonen ja Tuija Kirkinen: Helsingin yliopistosta valmistuneita opinnäytteitä
Julkaisuja
Saksittua

PDF

Numero 2/1994

Ari Siiriäinen: Huurteen Matista h.c
Matti Huurre: Arkeologisen seuran suurin ongelma
Sirkku Pihlman: Viron arkeologit ja me
Juhani Railo: "Kaikki kukat saavat kukkia"
Unto Salo: Laitilan rautakautinen asutus
Suomen keskiajan arkeologian seuran matka ja seminaari
Janne Vilkuna: Huolestuttaa
Päivi Kankkunen ja Elo-Valente: Helsingin yliopistosta valmistuneita opinnäytteitä
Julkaisuja
Saksittua

PDF

Numero 1/1994

Kutsu kevätretkelle ja kevätkokoukseen
Julkaisuantia Savonlinnasta
Leena Lehtinen: Suomen arkeologisen seuran ongelmia
Anne Vikkula: Voi noita varpaita
Pekka Rantanen: Arkeologian harrastajien järjestäytyminen pääkaupunkiseudulla
Helena Partanen: Mikkelin harrastaja-arkeologit
Anneli Keränen: Arkeologian harrastustoimintaa Turun seudulla
Saksittua
Unto Salo: "Rautakautinen kolonisaatio ja maankäyttö Turun (Maarian) Vähäjokilaaksossa" Elina Salorannan pro gradu -työn tarkastelua ja kommentointia
Helsingin yliopistosta valmistuneita opinnäytteitä
Julkaisuja

PDFNumero 4/1993

Kokousmuistio
Suomen arkeologisen seuran toimintasuunnitelma vuodelle 1994
Petri Halinen: Miltä tuntuu olla vanha pieru
Jouko Pukkila: Roomalaisaikaista raudanvalmistusta Pohjois-Saksassa
Anna-Liisa Hirviluoto: Muinaisjäännösten nimistä
Museoviraston esihistorian pääluettelo uudistuu
Museoviraston arkeologian osaston tutkijoiden aluejako
Eeva-Liisa ja Hans-Peter Schulz: Tieteellisen keskustelun tasosta
Kirjallisuutta
Saksittua

PDF

Numero 3/1993

Vaalikokouskutsu
Tuija-Liisa Soininen: Aloittelevan arkeologin päiväkirjasta, osa II; kuinka näyttely tehdään
Janne Vilkuna: Lentokonearkeologiaa – Mainio kenttätyön kuvaus
Tuula Heikkurinen-Montell: Muinaisjäännösten merkitsemisestä
Knut Drake: Castella maris Baltici on ilmestynyt
Julkaisuja
Saksittua

PDF

Numero 2/1993

Suomen arkeologisen seuran lausunto opetusministeriölle alueellisen muinaismuistohallinnon kehittämistoimikunnan mietinnöstä
Suomen keskiajan arkeologisen seuran lausunto alueellisen muinaismuistohallinnon kehittämistoimikunnan mietinnöstä
Keskiajan arkeologia – omin alue ja kosketuspinnat muihin tieteisiin. Seminaari Hämeen linnassa 19.11.1993
Leena Lehtinen: Kongressi Savonlinnassa 23.–25.4.1993
Mirja Miettinen: Yhteistyötä opiskelemassa
Arja Karivieri: Viikinkien jäljillä Roskildessa
Janne Vilkuna: Fennougristien kongressi Deberecenissä 1990 ja Jyväskylässä 1995
Kirjallisuutta

PDF

Numero 1/1993

Kokousasioita
Anna-Liisa Hirviluoto: Viikinkien mukana Kööpenhaminassa
Sirkku Pihlman: Viking- og Hvidekrist -symposium jäniksen perspektiivistä
Henrik Asplund: Nyt fra Nydan mose – Uusia löytöjä Nydamin suosta
Eero Muurimäki: TAG-symposium Helsingissä 4.–7.9.1992
Kursseja
Suomen keskiajan arkeologinen seura: Kannanotto historiallisen ajan / keskiajan arkeologian korkeakouluopetuksen järjestämisestä Suomessa
Helsingin yliopistossa valmistuneita opinnäytteitä
Kirjallisuutta
Saksittua

PDFNumero 4/1992

Tapani Tuovinen: Metallinpaljastimista
Saksittua
Saksittua
Matti Huurre: Yritys hyvä mutta eväät heikot
Kutsu Savonlinnaan
Helsingin yliopistosta lukuvuonna 1991–1992 valmistuneet opinnäytteet: Tuija Lehtonen, Pirjo Jussila, Päivi Pykälä-Aho, Olli Räihälä, Paula Purhonen
Kirjallisuutta
Saksittua

PDF

Numero 3/1992

Kertokaa kokemuksistanne ja mielipiteenne metallinilmaisimista
Saksittua
Heikki Matiskainen: Musta arkeologia Euroopassa
Hannu Kotivuori: Mikä on historiallisen ajan muinaisjäännös Pohjois-Suomessa?
Markus Hiekkanen: Arkeologia ja keskiaika – Keskustelu Hämeen linnassa
Matti Huurre: Satakunnan kivikausi – esitellyt Lauri Pohjakallio
Kirjallisuutta
Saksittua

PDF

Numero 2/1992

Kutsu kevätretkelle Ahvenanmaalle
Arkeologisen seuran vuosikertomus 1991
Knut Drake: Mikä on keskiaika?
Professori Gunter Fehring esitelmöi toukokuun alussa keskiajan arkeologiasta Helsingissä ja Turussa
Markku Mäkivuoti: Mikä on keskiaika?
Anders Tvauri: Eräs Suomen keskiajantutkimuksen ongelma
Derek Fewster: "Visio Suomen keskiajantutkimuksen tulevaisuudesta"
Unto Salo: Turun yliopistosta valmistunut gradu – Eeva Raike: Niitit Suomen nuoremman rautakauden polttohautauksissa
Kirjallisuutta
Saksittua

PDF

Numero 1/1992

Kokouskutsu
Esihistorian ja historian tutkijoiden symposiumi
Anna-Liisa Hirviluoto: Arkeologit ja muinaisuuden harrastajat
Unto Salo: Turun yliopistosta valmistuneita graduja – Juha-Matti Vuorinen, Olli Soininen, Ulla Kallberg ja Miina Sartes
Kirjallisuutta

PDFNumero 4/1991

Tiedotuksia
Anne Vikkula: Muinaisjäännösten inventointi puhuttaa taas
Ari Siiriäinen: Itä meren kulttuuriekologian kurssi Virossa
Teija Tiitinen: Turun yliopiston arkeologien jatkokoulutusmatka Ranskaan 3.–17.10.1991
Aarne Äyräpään matkapäiväkirjasta II
Turun yliopistosta valmistuneita graduja
Kirjallisuutta
Saksittua

PDF

Numero 3/1991

Lauri Pohjakallio: Sinulle
Mirja Miettinen: Arkeologisen seuran kevätretki Kymenlaaksoon 27.4.91
Knut Drake: Suomen keskiajan arkeologinen seura
Minna Lönnqvist: Professori Colin Renfrew in vivo – Kuinka arkeologia ja kielitiede kohtaavat?
Markku Korhonen: Arkeolookiaa Suomessa – Lergas l.
Aarne Äyräpään matkapäiväkirjasta I
Kirjallisuutta
Saksittua

PDF

Numero 2/1991

Kokouskutsu
Seuran vuosikertomus 1990
Saksittua. Seuran kunniajäsen Mats Dreijer 90v
Ari Siiriäinen: Mitä arkeologian yliopistolliselle koulutukselle pitäisi tehdä?
Matti Huurre: Mitä esihistorian toimisto toivoo opetukselta
Sirkku Pihlman: Arkeologien koulutuksen tavoitteista ja mahdollisuuksista
Hilkka Oksala: Hajanaisia seikkoja arkeologikoulutuksen ongelmista
Eeva-Liisa Schulz: Linnanniemen hopeakoristeinen tappara
Tapani Tuovinen ja Anne Vikkula: Suomen arkeologinen seura ryhtyy terminologian keruuseen
Helsingin yliopistosta 1990 valmistuneita pro-graduja: Tryggve Gestrin, Iris Haikonen, Helena Ranta, Jyri Saukkonen
Saksittua. Espoon esihistoria
Julkaisuja

PDF

Numero 1/1991

Kokouskutsu
Anne Vikkula: Kairaseulontaa muinaisjäännösten rajojen määritykseen
Ari Siiriäinen: Vielä päällekkäisyysfobiasta
Tove Riska: Än en gång om päällekkäisyysfobia ja itsetunto
Leena Lehtinen: Raudanvalmistusta tutkitaan Savossakin
Leena Lehtinen: Suojelusta ja vähän muustakin
Unto Salo: Opinnäyte
Julkaisupalsta
Saksittua

PDFNumero 4/1990

Kokouskutsu
Vaalikokouksen esityslista
Rautainen päivä Kuralassa
Saksittua
Suomalais-neuvostoliittolainen arkeologisymposium "Suomalaisugrilaisten ja slaavien kulttuuriperintö" Tallinnassa 10.–16.5.1990
Leena Söyrinki-Harmo: Ihmiset kohtaavat
Anne Vikkula: Suojelu – arkeologin omantunnon pönkittäjä ja itsetarkoitus?
Markus Hiekkanen: Päällekkäisyysfobia ja itsetunto
Janne Vilkuna: Peuran mentävä reikä
Saksittua
Julkaisuja

PDF

Numero 3/1990

Ari Siiriäinen: Onko arkeologiassa yhteiskunnallista relevanssia
Sirkku Pihlman: Arkeologian relevanssi yhteiskunnassa
Maija Tusa: Keskustelua alustuksien aiheista
Leena Lehtinen: Muinaisjäännösten suojelun kehitysmahdollisuudet Etelä-Savossa
Turun yliopistosta valmistunut gradu
Julkaisuja

PDF

Numero 2/1990

Kokouskutsu
Tiedotuksia
Ari Siiriäinen: Päällekkäisyyfobia
Ari Siiriäinen: Kuka tai mikä on arkeologi
Opiskelija Oksala: Provinsiaalinen näkökulma arkeologiseen tiedepolitiikkaan
Jouko Pukkila: Onko Paimiossa kalliomaalaus?
Pekka Tarkiainen: Ajatuksia ja arviointia Leena Lehtisen kirjoittamasta kirjasta Opas Etelä-Savon esihistoriaan
Lauri Pohjakallio: Arkeologian opaskirja
Maija Tusa: Helsingin ja Turun yliopiston arkeologian laitoksilta vuonna 1989 valmistuneita graduja
Unto Salo: Jaana Riikonen

PDF

Numero 1/1990

Anne: Puheenjohtajan bulla
Anne Vikkula: Suomen kansallismuseo – Museoviraston uusi organisaatio
Ulla Lähdesmäki: Työllisyyskysely
Milton Nunez: Visiting a distant cousin or impressions from the Lucy Show
Helsingin yliopiston arkeologian laitokselta vuonna 1989 valmistuneita graduja
Medium aevum
Rautakausi Suomessa

PDF

Takaisin ylösNumero 4/1989

Seuratoimintaa
Olavi Tapio: Katosivatko maakunta-arkeologit museolain myötä
Sakari Pälsi: Ikivanha eräsauna
Pekka Lampinen: Näkemisen edessä
Markus Hiekkanen: "Harvemmassa taitavat olla mesoliittitohtorit"
Unto Salo: Marita Kykyrin pro gradu -tutkimus Puurakennukset ja puurakennustekniikka arkeologisen lähdeaineiston valossa
Julkaisupalsta
Saksittua

PDF

Numero 3/1989

Tiedotuksia
Tuula Heikkurinen-Montell: Satakunnan muinaisuus -seminaari
Milton Nunez: Arkeologinen toiminta Ahvenanmaalla vuonna 1989
Lauri: Esihistoriaa tiedekeskuksessa
Matti Huurre: Hämäläisten maa – Terra tavestorum. Hämeen linnan esihistorian näyttelyn esittely
Markus Hiekkanen: "Jotain erikoista sisämaassa täytyy olla" Jaakko Masosen haastattelu
Georg Haggren: Someron Åvikin lasitehdas Suomen lasimuseon tutkimuskohteena
Julkaisupalsta

PDF

Numero 2/1989

Tiedotuksia
Suomen arkeologinen seura ry:n vuosikertomus 1988
Pirkko-Liisa: Töitä olisi, arkeologeja valmistuu, mutta varoja ei tule lisää. Tarttis tehdä jotain!
Janne Vilkuna: Kaivattua perustietoa
Timo Jussila: Burned bone BBS. Elektroninen viestinvälitys-, koferenssi- ja keskustelufoorumi arkeologeille
Satakunnan muinaisuus -seminaari
Satakunnan muinaisuus -seminaarin ohjelma
Satakunnan muinaisuus -seminaarin taustaa
Janne Vilkuna: Peilikuvat
Symposium om flygarkeologi och flygdokumentation
Kysely arkeologisesta ilmakuvauksesta Suomessa
Julkaisupalsta
Saksittua

PDF

Numero 1/1989

Tiedotuksia
Pirjo Uino: Karjalan kunnailta
Matti Kamppinen: Kulttuurintutkimuksen selviöt
"Forntiden i vägen" -näyttely
Unto Salo: Opinnäytteitä
Julkaisupalsta
Saksittua

PDFNumero 4/1988

Ajankohtaisia asioita
Kutsu seuran vaalikokoukseen
Forsman: Kokemuksia lampaiden laiduntamisesta Kuralan Kylämäessä kesällä 1988
Vikkula: Mikä tulisija on paras – kokeita ja ajatuksia
Arkeologisen seuran retki Hämeeseen
Vilkuna: Kokemuksia esihistoriallisten esineiden käyttökokeista
Saksittua
Hiekkanen: Tid för arkeologin – Karlö
Saksittua
Julkaisupalsta

PDF

Numero 3/1988

Arkeologian päivä Kuralan koeverstaassa 9.9
Ikäheimo: Mikä on Kuralan kokeiluverstas?
Kotivuori: Napapiirin arkeologiaa
Arkeologisen seuran logoehdotukset
Räty: Arkeologisen kokoelman alku Satakunnan museossa
Suominen: Arkeologisia kenttätöitä Kainuun museossa – muinaistutkija kaivossa
Vilkuna: Keski-Suomen museon arkeologiset kenttätyöt 1988
Lehtinen: Savonlinnan maakuntamuseon arkeologista toimintaa 1988
Matiskainen: Vilhelm Valloittaja ja korinttilainen vaasi – mieleenpainumia Archaeometry 88 symposiumista

PDF

Numero 2/1988

Pohjakallio: Toimituksesta katsoen
Kokousmuistioita
Huurre: Kuka saa istua minkä päällä ja kuinka kauan?
Saksittua arkeologian päivistä
Salo: Arkeologiasta Suomessa
Muinaista Taka-Lappia näyttely
Tiedotuksia ja uutisia
Savon esihistorian salaisuudet
Julkaisupalsta
Saksittua

PDF

Numero 1/1988

Pohjakallio: Lue ja toimit!
Arkeologisen seuran toimintaa v. 1988
Arkeologisen seuran syyskokous
Siiriäinen: Jutustelua arkeologian profiilista
Meripihkaako?
Seppälä: Vare r.y. – 25 vuotta opiskelijatoimintaa
Naisia Hämeessä
Salo: Katsaus Turun yliopiston arkeologiseen kenttätutkimukseen v. 1987
Pohjakallio: Kerro merkistäsi
Kilpailukutsu uusiksi
Julkaisupalsta
Nelonen: Perinneruokapalsta
Luonnollista
Saksittua

PDF


Vuonna 1987 ei ilmestynyt yhtään numeroa.Numero 1/1986

Toimituksen puheenvuoro
Salo: Ruotsinkieli arkeologisen tutkimuksen näkökulmasta
Bergström: Ns. Koekaivausryhmä
Eronen: Denrokronologiakokous Joensuussa
Hallitus tiedottaa
Vikkula: Koekaivausten teoriaa
Matti: Lisää Murre-tarinaa
Kilpailukutsu
Suomen arkeologinen seura ry:n vuosikertomus 1985
Suomen museoväki ryhdistäytyy
Saksittua

PDF

Vuonna 1986 ei ilmestynyt muita numeroita.Numero 3–4/1985

Toimituksen puheenvuoro
Suomen arkeologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1986
Etsintäkuulutus
Linturi: Arkeologia suomalaiseen tiedekeskukseen
Itkonen: Valokeilassa Museovirasto kirjasto
Kotivuori: Klingeläinen rapsodia merelle ja muita jupinoita
Alopeus: Hiilinäytteet ja dendrokronologia
Hiekkanen: Kenttätyöseminaari uudelleen!
Hiekkanen: Arille A-2000 -mietinnöstä
Matti: Murre
Suomen arkeologinen seura ry:n säännöt

PDF

Numero 2/1985

Toimitus iloitsee...
Siiriäinen: Heikille ja Markukselle
Hiekkanen: Tekniikka, arkeologia ja ajattelu
Seger: Status quo – Matiskaisen mukana 3. vuosituhannelle
Painosta tullutta
Kokkonen: La pensée sauvage
Fewster: Arkeologin i Finland, en vetenskap?
Hirviluoto: Moottoritiekö Rapolan linnavuoren juurelle?
Suomen arkeologisen seuran lausunto 29.3.1985
Pihlman & Tiitinen: Pohjoismainen arkeologikokous Turussa elokuussa 1985
Turun yliopiston arkeologian osaston tekeillä olevat pro gradu- ja laudaturtutkielmat
Matti: Leppäaho ja Lithofagus
Saksittua
Tegengren: Offerkällan

PDF

Numero 1/1985

Toimituksen sanottavat
Kokouskutsu
Matiskainen: 2000-toimikunnan mietinnöllä kolmannelle vuosituhannelle
Vilkuna: Arkeologia 2000 ja maakuntamuseot
Hiekkanen: Historiallinen aika, esihistoriallinen aika ja arkeologia
Matiskainen: Puukansan tarinaa – Teppo?

PDF

Takaisin ylösNumero 4/1984

Toimituksen puheenvuoro
Siiriäinen: Johdantoa Arkeologia 2000 -keskusteluun
Kokouskutsu
Suunnitelmia vuodelle 1985
Korhonen: Hiukkasen esihistoriallisista paalunjäljistä
Tuovinen: Arkeologista tietojen käsittelyä Turussa: hajamietteitä ja esittelyä
Painosta tullutta
Matti: Se olikin Hackman

PDF

Numero 3/1984

Toimitus tahtoo sanoa
Vikkula: Fennossandia Arhaeologica on nyt todellisuutta
Seger: Tilastotiede, tietokoneet ja arkeologia
Kokouskutsu
Ikäheimo: Elävää historiaa ja kokeilevaa arkeologiaa
Painosta tullutta
Leino, Pesonen: Arkeomagnetismi – uusi fysikaalinen tutkimushaara Suomessa

PDF

Numero 2/1984

Toimitus kiittää
Lehtosalo-Hilander: Suomen rautakauden kuva
Kokkonen: Näkemystä etsimässä
Kokouskutsu
Hallitus tiedottaa
Vikkula: Arkeologisen julkaisutoiminnan kriisi
Painosta tullutta
Hiekkanen: Dendrokronologian tila ja tulevaisuus Suomessa
Matit
Matti: Ingen kan veta hur arkeologen får lida
Rankama: Helsingin yliopiston Rasi-projekti
Talvio: Arkeologit kuvissa
Schulz: Auswertung des Quarzmaterials der Station Tervola 30 Törmävaara
Eklundh: Piikivitermistöä
Valitse lehdelle nimi!
Nieminen: Luiden konservoinnista
Carpelan: Kenttätyöseminaari?!!
Saksittua

PDF

Numero 1/1984

Linturi: Miksei kukaan koskaan kerro mitään?
Hiekkanen: Arkeologia vailla voimaa
Rankama: Onko Suomessa arkeologiaa?
Hallitus tiedottaa
Pihlman: Turun yliopiston arkeologian osaston poikkeava tutkimuskohde
Aalto: Arkeobotanistin mietteitä kenttäarkeologille
Carpelan: Arkeologiaa Nukkumajoella
Painosta tullutta
Taskinen: Harjavallan Hiittenharjun punamultahauta
Nissinaho: Opiskelijoiden talkootutkimuksia Turussa
Saksittua

PDF
Takaisin ylös