Suomen arkeologisen seuran tavoitteet

Suomen arkeologinen seura perustettiin vuonna 1982 ylläpitämään eri tehtävissä toimivien suomalaisten arkeologien keskinäisiä kontakteja. Tieteellisen ja muun alaan kohdistuvan keskustelun virittäminen sekä arkeologisen tutkimuksen tason kohottaminen ovat seuran toiminnan päämääriä, joihin on pyritty keskustelutilaisuuksien kuten arkeologipäivien sekä seuran lehden, Muinaistutkijan kautta. Osaan Arkeologipäivät -julkaisun artikkeleista voi tutustua myös sähköisessä muodossa. Myös yhteydet lähitieteisiin sekä kansainvälisyys ovat luonnollisesti keskeisiä tavoitteita. Seura julkaisee tieteellistä aikakauskirjaa Fennoscandia archaeologicaa ja monografiasarjaa Monographs of the Archaeological Society of Finland. Seuran historiaan voi tutustua Arkisto-osassa.