Arkeologiska sällskapets målsättningar

Arkeologiska sällskapet i Finland grundades år 1982 för att upprätthålla kontakterna mellan finländska arkeologer, som arbetar inom olika uppgifter. Till sällskapets målsättningar hör att väcka vetenskaplig debatt och övriga diskussioner inom området, samt att höja den arkeologiska forskningens nivå. För att nå dessa målsättningar ordnar man föreläsningar och diskussionstillfällen, samt utger en skrift som är avsedd för medlemmarna. Artiklarna i Muinaistutkija är försedda med en svenskspråkig abstrakt. Naturligtvis förutsätter målsättningen både internationalitet och kontakter med närliggande vetenskaper. Fennoscandia archaeologica och Monographs of the Archaeological Society of Finland är en vetenskaplig publikationsserie som grundades just med avseende på dessa aspekter.