Muinaistutkija


ISSN 0781-6790 (painettu)

ISSN 2489-785X (verkkojulkaisu)Toimituskunta

Vastaava toimittaja

Noora Hemminki

Toimitussihteeri

Anna Jarske-Fransas

Toimituskunta

Samuel Reinikainen

Ulla Moilanen

Liisa Kunnas-Pusa (taitto)

Mirette Modarress

Kaisa Autere

Jenni Sahramaa

Tilaukset

Uudet tilaukset ja vanhojen tilausten muutokset toimitussihteerille osoitteeseen:

 • Ilmoita tilauksessa tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • Määrittele, onko tilaus määräaikainen (esim. 12 kk) vai kestotilaus
 • Jos tilaus on lahjatilaus, ilmoita selvästi myös maksaja ja lehden saaja
 • Myös vanhoja numeroita voi tiedustella toimituksesta
 • Lehden voi tilata myös ulkomaille

Muutokset tilauksessa

 • Osoitteenmuutokset ja tilauksen lopettaminen tulee ilmoittaa muinaistutkijan sähköpostiin (ota huomioon, että SARKS:n jäsenrekisterin ja rahastonhoitajan jäsentiedot eivät tule automaattisesti toimitukseen)
 • Emme korvaa kadonneita lehtiä, jos muutostietoja ei ole ilmoitettu
 • Näin ollen kannattaa tallentaa oma tilaus ja mahdolliset muutokset tilauksessa
 • Jos peruutus tehdään tilaajatietojen ollessa jo painossa, viimeinen lähetty numero laskutetaan
 • Määräaikaistilausta ei voi keskeyttää

Tilauksen maksaminen

SARKS:n rahastonhoitaja laskuttaa lehden joko sähköpostin tai tavallisen postin välityksellä

Tilaushinnat

Suomeen 35 euroa
Suomen arkeologisen seuran jäseniltä 22 euroa

Irtonumeromyynti

Tiedekirja, Helsinki
Lehtiä voi myös tiedustella lehden sähköpostiosoitteesta.

Irtonumerohinnat

Normaalihinta 10 euroa (sisältää mahd. postituksen)
Suomen arkeologisen seuran jäseniltä 7 euroa

Ilmoitusten hinnat

Takakansi (-osoitetila) 75 euroa (½ sivua 40 euroa)
Takakannen sisäpuoli 60 euroa (½ sivua 30 euroa)
Sisäsivut 50 euroa (½ sivua 25 euroa)
Em. kokoja pienemmät mainokset 20 euroa kpl

Ilmoitustilan varauksista voi sopia suoraan toimitussihteerin kanssa. Seuran jäsenet ja kerralla useamman ilmoituksen jättävät tahot ovat oikeutettuja 20 prosentin alennukseen alla olevista hinnoista.

Takasivu: neliväri (CMYK) mainos, koko noin 21x16 cm.
Sisäsivut: neliväri (CMYK), koko max. B5.

Mainokset tulee toimittaa pdf-muodossa (tarkkuus 300 dpi, 1200 x 1800 px). Otamme ne vastaan sähköpostilla.

Muinaistutkijan osoite

Muinaistutkija
Noora Hemminki
Arkeologia, PL8000
900014 Oulun yliopisto

Kirjoitusohjeita

Muinaistutkijan numeroihin lähetettävien artikkeleiden aineistonjättöpäivät ovat:

 • Numero 1–15.1.
 • Numero 2–15.4.
 • Numero 3–15.8.
 • Numero 4–15.10.

Muinaistutkija on tarkoitettu julkaisukanavaksi arkeologeille ja muille arkeologisen kulttuuriperinnön parissa työskenteleville. Artikkeliehdotuksia ja valmiita artikkeleita voi vapaasti lähettää päätoimittajalle. Muinaistutkijassa julkaistaan vertaisarvioituja ja vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita (13–20 s.) ja lyhyempiä ajankohtaisartikkeleita (5–10 s.), kuten tutkimushankkeiden esittelyjä, kirja- ja näyttelyarvosteluja, kolumneja, keskusteluja, haastatteluja, matkakertomuksia sekä arkeologiaa koskevia uutisia ja tapahtumatietoja. Julkaisukielinä suositaan suomea ja ruotsia. Tieteelliset artikkelit käyvät läpi toimituskunnasta riippumattoman vertaisarvioinnin (kaksi tai kolme arvioijaa artikkelia kohden). Muinaistutkija on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtoihin ja vertaisarvioidut artikkelit merkitään kyseisellä tunnuksella. Kirjoittaja ilmoittaa lähettäessään aineiston, onko teksti tarkoitettu vertaisarvioitavaksi artikkeliksi. Kirjoittaja antaa myös suostumuksensa tekstinsä julkaisemiseen sähköisenä lehden verkkosivuilla vuoden kuluttua alkuperäisestä julkaisusta.

Teksti kirjoitetaan Times New Roman -fontilla, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Tekstissä ei tule käyttää muotoiluja, kuten sarkaimia, ylimääräisiä rivinvaihtoja tai itse tehtyjä tavutuksia. Tekstin loppuun liitetään lehteen painettava tieto kirjoittajan toimenkuvasta sekä haluttaessa yhteystiedot. Tieteellisistä artikkeleista tehdään lisäksi noin kuuden virkkeen mittainen tiivistelmä, joka käännetään ruotsiksi/suomeksi. Teksti voidaan lähettää yleisesti käytetyissä tiedostomuodoissa, kuten docx-, doc- ja rtf-muodoissa. Kirjoitukset lähetetään suoraan päätoimittajalle sähköpostilla.

Kuvat tulee toimittaa tiff- tai jpeg-muodossa (word-tiedostoon liitetyt kuvat eivät ole tarpeeksi tarkkoja). Kuvien minimikoon olisi hyvä olla 10 x 15 cm ja tarkkuuden 300 dpi (1200 x 1800 pikseliä). Jokaiseen kuvaan liitetään kuvateksti, jonka lopussa on suluissa tiedot kuvaajasta tai piirtäjästä, esim. (Kuvannut: T. Äikäs.) Taulukot tulee tehdä wordin taulukkotoiminnolla ja ne muotoillaan taiton yhteydessä.

Oikeinkirjoituksessa on otettava huomioon erityisesti yhdysviivan ja ajatusviivan käyttö. Ctrl + Alt ja viivamerkin näppäimiä painamalla syntyvää ajatusviivaa käytetään esim. vuosilukujen ja sivunumerojen välissä.

Artikkeleissa kirjallisuusviitteet laitetaan leipätekstiin sulkuihin: (Suominen 1998: 11). Useampaan kirjoittajaan viitataan kahden kirjoittajan tapauksessa (Humphrey & Laidlaw 1994: 65) tai jos kirjoittajia on vähintään kolme (Champion et al. 1984: 302). Mikäli tekstissä halutaan kirjallisuusviitteiden lisäksi esittää muita huomautuksia, ne tulevat varsinaisen artikkelin jälkeen loppuviitteiksi.

Bibliografiaan kirjataan eriteltyinä kaikki kirjoituksessa käytetyt arkistolähteet, painetut lähteet, verkkoaineistot sekä tutkimuskirjallisuus (sisältäen verkkojulkaisujen artikkelit). Bibliografia kirjataan seuraavasti (viittausohjelmien valmiista tyyleistä Antiquity on suositeltava lähin vastine, luettelon riippuva muotoilu tehdään taittovaiheessa):

Ahlbäck, R. 1955. Kökar: näringslivsstudier och dess organization i en utskärsocken. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland Förlag.

Anyon, R., Ferguson, T.J., Jackson, L. & Lane, L. 2000. Native American oral traditions and archaeology. K. Dongoske, M. Aldenderfer & K. Doehner (toim.) Working Together. Native Americans & Archaeology: 61–66. Washington D.C: Society for American Archaeology.

Halinen, P. 2005. Prehistoric Hunters of Northernmost Lapland: Settlement Patterns and Subsistence Strategies. Iskos 14. Helsinki: Finnish Antiquarian Society.

Ingold, T. 2006. Rethinking the animate, re-animating thought. Ethnos 71(19): 9–20.

Sørensen, K. 2003. Flyvrak: World War II Aircraft wrecksites in Norway & Finland. <http://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/> (Luettu 11.1.2012)

Kyrillisin aakkosin kirjoitettujen lähteiden merkintä: Leipätekstissä translitteroituna (SFS 4900 -standardin mukaisesti): (Komarov 1994) ja bibliografiassa seuraavan esimerkin mukaisesti: Komarov, K. I. [Комаров, К. И.] 1994. Археологическая карт России: Ивановская область. Москва: Институт археологии РАН & Министертво культуры РФ

Takaisin ylös