Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suomalaisessa arkeologiassa -keskustelutilaisuus

SARKS kutsuu arkeologit tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevään keskustelutilaisuuteen 19.4.2021 klo. 13:00. Etäyhteydellä järjestettävään tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa: https://oulu.zoom.us/meeting/register/u50ucu6opzsjGdMhXO5eh0BFRHGbg2KRvOut

Tilaisuuden tarkoituksena on avata keskustelua siitä, mitkä ovat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kipukohtia arkeologin työssä ja millaisilla toimintatavoilla niitä voitaisiin hoitaa. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan puheenvuoroja ja kertomaan omia ajatuksiasi. Luodaan yhdessä keskusteleva ja hyväksyvä ilmapiiri.

Tilaisuus toimii keskustelun pohjana työryhmälle, jonka SARKS kokoaa laatimaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjeistuksen arkeologeille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan työryhmään, ota yhteyttä seuran puheenjohtajaan: sanna.lipkin@oulu.fi

Ohjelma

Suomalaisten arkeologien käsityksiä tasa-arvosta: Kyselytutkimustuloksia vuodelta 2020


Keskustelutilaisuus muinaismuistolain uudistamisesta

SARKS ja Museovirasto järjestävät keskustelutilaisuuden muinaismuistolain uudistamisesta 17.3.2021 klo. 14-17. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä (Zoom) ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset: https://ssl.eventilla.com/keskustelutilaisuusmmluudistus

Tilaisuus keskittyy lakiuudistukseen erityisesti tutkimuksen näkökulmasta ja toteutetaan paneelikeskustelun muodossa. Paneelikeskusteluun osallistuvat hallitusneuvos Hanna Kiiskinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, yli-intendentti Jutta Kuitunen ja lakimies Juha Maaperä Museovirastosta, sekä professorit Vesa-Pekka Herva Oulun yliopistosta, Visa Immonen Turun yliopistosta ja Mika Lavento Helsingin yliopistosta. Panelistien lyhyiden alustusten jälkeen keskitytään kuulijoiden kysymyksiin ja huomioihin. Toivomme kysymyksiä etukäteen ilmoittautumislomakkeen kautta, jotta panelisteilla on mahdollisuus perehtyä niihin ennen tilaisuutta.

Paneelikeskustelussa esiin nousevat asiat kirjataan ylös ja luovutetaan uudistusta valmistelevan työryhmän käyttöön.

Lisätietoja uudistuksesta: https://minedu.fi/muinaismuistolain-uudistusArkeologipäivät 2020

Arkeologipäivät 2020 järjestetään koronapandemiasta johtuen etäyhteyden välityksellä 19.–20.11.2020. Arkeologipäivien teemoina ovat Tieteiden ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä Lapset arkeologisen tutkimuksen kohteena sekä arkeologiaa lasten kanssa.

SARKSin vaalikokous järjestetään arkeologipäivien yhteydessä etäyhteyden välityksellä 19.11.2020. Osallistumislinkki vaalikokoukseen on lähetetty kaikille seuran jäsenille sähköpostitse.Arkeologipäivät 2019

Arkeologipäivät 2019 järjestetään 21.–22.11.2019 Lahdessa Walimon Casselissa. Päivien teemoina on tämä vuonna Uusi kulttuuriperintö ja Liikkumisen arkeologia, minkä lisäksi järjestetään arkeologisen aineiston digitalisaatiota käsittelevä paneeli sekä työpajoja.

SARKSin vaalikokous järjestetään arkeologipäivien yhteydessä 21.11.2019.

Ancient Jericho - Tell es-Sultan
From first settlers to an urban site in changing situations

The archaeological Society of Finland hosted an international conference on Ancient Jericho in Helsinki 14.–15.6.2019.

Programme & abstracts
Konferenssiesite (in finnish)

Vertaisarviontitunnus SARKsin julkaisuissa

Suomen arkeologinen seura ry on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtoihin ja ottanut vertaisarviontitunnuksen käyttöön julkaisuissaan Fennoscandia Archaeologica ja Muinaistutkija. TSVn tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on yhdenmukaistaa kotimaisen tiedekustantamisen vertaisarviointikäytäntöjä sekä edistää julkaisujen laadunarvioinnin läpinäkyvyyttä. Tunnus myös ilmaisee selkeästi lukijoille, mitkä kirjoitukset ovat vertaisarvioituja.

Arkeologipäivät 2018

Vuoden 2018 Arkeologipäivät järjestettiin Lammilla 22.–23.11.2018. Päivien teemana oli ”Minne menet, arkeologia?”